torsdag, maj 23, 2024

Der findes en anden vej…

REBILD: En vej, der ikke er belagt med de markante velfærdsforringelser, der spores i det udsendte høringsmateriale for Rebild Kommunes budget 2023.

Men det kræver mod, vilje og rettidighed at finde de løsninger, der kan realisere de løfter, der både ved de seneste budgetter og valgkampe er stillet borgerne i udsigt.

Mod og vilje til at investere de øjeblikkelige tilgængelige midler i velfærdsydelser, og rettidighed til også på sigt, at sikre den fornødne kassebeholdning.

Vi tror således, at et flertal af borgerne i Rebild Kommune er villige til at prioritere et højt niveau i vores velfærdsydelser, frem for nødvendigheden af absolut at skulle være den billigste skattekommune i regionen og konsekvent have en kassebeholdning, der ligger over KL’s anbefalinger.

Derfor noterer vi os med glæde den ansøgning, som vi har foreslået, der nu er fremsendt om muligheden for at kunne hæve skatten i Rebild Kommune. Nu mangler vi bare at et samlet byråd også finder modet til at anvende denne mulighed. En mulighed, der ville kunne fjerne den usikkerhed, vi kan spore blandt kommunens borgere; udsigten til lukning af plejehjem, skoler og biblioteker.

Vi mener, det er et udtryk for den nødvendige ansvarlighed og rettidighed. Dette vil være vores tilgang til de kommende budgetforhandlinger.

Af Peter Hansen, Socialdemokratiet. Flemming Larsen, Enhedslisten.
Flemming Larsen, SF. Allan Busk, Den Sociale Fællesliste. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler