lørdag, juni 22, 2024

En hilsen til alle husstande i Nørager

NØRAGER: Som det er fremgået af annonce her i avisen i forrige uge, så afholder Nørager Friplejehjems Støtteforening i morgen, torsdag, sin første ordinære generalforsamling. Det betyder, at der nu er gået et år, siden foreningen blev stiftet.

– Vi har fra alle sider mødt stor glæde og tilfredshed over, at det lykkedes at få et friplejehjem til Nørager, og det har glædet os, at mange af byens og egnens borgere til gengæld har sluttet op om støtteforeningen ved at tegne sig som medlem, siger foreningens formand, Gitte Rubæk, og hun fortsætter: 

– Nu glæder vi os så til på generalforsamlingen at fortælle mere om, hvad støtteforeningen har arbejdet med i det forløbne år, og at høre, hvad medlemmerne eventuelt måtte have af ideer. Og vi håber naturligvis på, at endnu flere vil støtte arbejdet ved at tegne sig som medlem af foreningen.

Generalforsamlingen afholdes  naturligvis på friplejehjemmet, der er vært ved kaffebord. Og hele arrangementet afsluttes med underholdning ved Den syngende hestehandler, Kaj Rasmussen, der er kendt fra bl.a. X-faktor.

– Alle medlemmer er indbudt til at deltage. Og det gælder ikke blot de nuværende medlemmer. Nye medlemmer kan også nå at tilmelde sig som medlem. Og det kan endda ske umiddelbart før generalforsamlingens start, fortæller Gitte Rubæk og fortsætter: 

– Kontingentet kan i hvert fald ikke afholde nogen, eftersom det kun er 50 kr. pr. medlem om året. Og så bydes medlemmerne endda på kaffe og gratis underholdning.

Ud over Gitte Rubæk består bestyrelsen af Bente Poulsen, Bent Christensen, Betina Viese og Søren Christensen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler