lørdag, juli 20, 2024

Uddrag af byrådsmøde september 2022

Af Mikkel Højsleth, Konservativ
Folketingskandidat og Kim Hornbech, Konservativ førstesuppleant 

Denne måneds byrådsmøde bød på et usædvanligt stort fremmøde. Budgetforhandlingerne, som ofte og indledningsvist har levet et relativt stille liv, fik pludselig bevågenhed i både nyhedsmedier og på sociale medier. Kig Ind  i Nørager blev derfor et tilløbsstykke, og der måtte i al hast sættes ekstra stole op i forhallen, da byrådssalens tilhørerrækker hurtigt blev fyldt op.  

Borgmesteren bød velkommen til byrådsmødet og den dertil hørende spørgetime. Her blev der spurgt ind til visionen for kommunen. Borgermesteren svarede, at man midt i budgetforhandlingerne havde dette for øje. Dette blev også kommenteret af Peter Hansen (S) og Allan Busk (L), som have kritisk vinkel på borgmesterens svar.  

Første punkt på dagsordenen var første behandlingen af budgettet for 2023, og borgmesteren tog ordet indledningsvist og understregede, at det var en international krisetid, og at det var vigtigt at føre en ansvarlig økonomisk politik i kommunen samt at lægge en økonomisk sti, som fører Rebild Kommune sikkert gennem denne krise.  

Peter Hansen (S) fik dernæst ordet, og han oplevede at være sat uden for døren i forhandlingerne. Han fremsatte ønske om at øge skatten, mindske kassebeholdningen og mindske anlægsudgifterne.  

 Herefter tog Lene Aalestrup (C) ordet og begyndte med at rose forvaltningen for et grundigt og omfattende arbejde. Endvidere roste hun den vilje, der har været til at forhandle. Hun understregede, at det er alvorlige tider, men at beskatning er høj nok, og derfor skal skatten ikke hæves mere. 

 Allan Busk (L) fik dernæst ordet og diskuterede, hvordan ansvarlig budgetlægning skulle forstås. Han anførte også, at han ikke oplevede en reel forhandlingsvilje. Hertil svarede Jeppe Ugilt (V), at man ikke kan stille ultimative krav og samtidig forvente, at den anden side bøjer sig. Han fremhævede endvidere, at en skattestigning ikke vil give Rebild Kommune flere penge i kassen. Lars Hørsman (L) svarede hertil, at han havde respekt for flertallet, og at han anerkendte at have stillet ultimative krav. 

Leon Sebbelin (R) supplerede hertil, at basisbudget viser, at kommunens økonomi er ude af balance, og derfor skal der laves ændringer i strukturen. Han understregede endvidere ønsket om en balanceret økonomi. 

Morten Kamstrup (F) manede til forsigtighed, da han ikke fandt den økonomiske krise værre end som så, og han opfordrede til at overveje flere veje ud af krisen.  

Oven på debatten stod det således klart, at der ikke kunne opnås enighed om at godkende budgetudkastet, og derfor skred byrådet til afstemning. Resultatet af afstemning var en godkendelse med 14 stemmer for (CVB) og 10 stemmer imod (FØLS). 

Oven på debatten om budgettet indførte borgmesteren en lille pause, og mange af tilhørerne benyttede sig af denne til at tage hjem. Derefter fortsatte byrådsmødet efter dagsordenen, som rummede en række punkter, der kun gav meget lidt eller ingen diskussion samt enkelte som førte til afstemning.  

Først skulle regnskabet for omstilling LED-belysning i udvalgte kommune bygninger godkendes, hvilket det blev uden kommentarer.  Dernæst fulgte et punkt om samarbejde med en række nordjyske kommuner om at oprettet et døgntilbud for unge med selvskadende adfærd. Dette blev ligeledes godkendt. Dernæst fulgte en godkendelse af Nordjyllands Trafikselskabs budget. 

Dernæst fulgte godkendelse af anlægsregnskaber for Støvring Ådal og for byggemodning af Odderen samt igangsættelse af Mastrup Sø/Å-projektet. 

Endvidere blev en opgaveoverførsel til I/S Reno-Nord vedtaget. Det er en udvidelse af samarbejdet og kommer nu til at omfatte sortering af metal, plast, mad og drikkekartoner.  

De sidste to punkter på dagsordenen førte til debat og afstemning. Først blev trafiksikring af rundkørslen i Skørping igen behandlet. Principskitserne er blevet diskuteret med forskellige interessegrupper og forvaltningen indstillede på den baggrund en hævet cyklesti-ring. 

Afstemning vedtog denne med 18 for (CVBS) og 6 imod (LØF). 

Sidste punkt handlede om udbudsbetingelserne for Børnehaven Fuglsang og valget stod mellem en fag-enterprise og en hovedentreprise. Forvaltningen indstiller totalentrepriser. Afstemningen vedtog indstillingen med 18 stemmer for CVBS / (CVBS) og 6 imod (LØF). 

Således sluttede septembers byrådsmøde og selv om der måske var blevet gået til stålet i byrådssalen, blev der alligevel talt pænt med om og hinanden, da politikerne havde afsluttet mødet. Således et eksempel på det arbejdende, lokale folkestyre. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler