tirsdag, juni 25, 2024

Ravnkilde i oprør over lukning af skolen

Ravnkilde Skole.

– Vi har i Ravnkilde virkelig troet på, at byrådet i Rebild Kommune ville være med til at fortsætte den udvikling for skolen, som for alvor blev indledt med en flytning af den lokale børnehave til skolen – et tiltag, som Rebild Kommune for blot et par år siden ofrede to millioner kroner på, og som vi nu er begyndt at se de første resultater af med en stigende indskrivningsprocent til skolen. Sådan siger Lisbeth Bjørn, næstformand for skolebestyrelsen i Haverslev-Ravnkilde, og med børn i Ravnkilde Skole – og hun fortsætter:

– Det er jo slet ikke noget nyt, at vi er kommet dertil, at Ravnkilde Skole er lukningstruet. Det har vi levet med i årevis – mere eller mindre konkret. Den situation har samtidig fået forældre til at melde børn til andre skoler i frygt for skolens overlevelse, men med den nævnte flytning af børnehaven til skolen, tog vi det som et tegn på, at byrådet fortsat VIL os i Ravnkilde – og en allerede stigende indskrivningsprocent i skoledistriktet har bevist, at vi er på rette vej. Men et snævert flertal i et nyt byråd vil åbenbart noget andet, siger Lisbeth Bjørn til Nørager Avis.

Lisbeth Bjørn, næstformand i skolebestyrelsen for Haverslev-Ravnkilde.

Har rakt ud til byrådet, men kun få har svaret
– I den aktuelle situation har vi naturligvis afgivet et høringssvar til byrådet, vi har afholdt borgermøde, hvor der trods alt var en smule politisk bevågenhed, vi har fra skolebestyrelsen specifikt inviteret alle politikerne til at besøge skolen – uden held, og vi har »råbt højt« med argumenter på vimpler i skolegården, ligesom en borgergruppe i Ravnkilde har talt skolens sag mod en lukning, forklarer Lisbeth Bjørn.

Mange interesser samlet på skolen
– Vi har et fantastisk skoletilbud her i Ravnkilde, både fagligt og pædagogisk, hvor der er plads til alle i undervisnings- og social sammenhæng. Dertil kommer, at skolens lokaler er hjemsted for en lang række kulturelle- og fritids aktiviteter. Her nævnes bl.a.: Lokalhistorisk Forening, den lokale idrætsforening med (indendørs) bl.a. badminton og mor/far/barn gymnastik, sangaftener for de ældre, borgerforeningen, dagplejen og legestuer mv. – Alle disse ting, skal de også udelukkes fra at have et lokalt hjemsted, spørger Lisbeth Bjørn?

Bekymring og frygt i Ravnkilde
– Vi Ravnkilde-borgere i alle aldre er nu med rette bekymrede for udviklingen i vor by. Trods det oplever vi fortsat engagement og opbakning til aktiviteter og initiativer, og »vi rykker sammen i bussen« og kæmper for byens fremtidige udvikling, siger Lisbeth Bjørn, der dog som mange andre i Ravnkilde frygter for byens udvikling.

– Byrådet i Rebild Kommune med den smalle borgerlige budgetforligs gruppe, oplyser i det udsendte referat fra forhandlingerne, at der »prioriteres midler til at indgå i en tæt dialog med de berørte lokalsamfund«. Vi ser frem til, hvad borgmesteren mener med denne replik, slutter Lisbeth Bjørn.

_ _ _

Anna Oosterhof, formand Børne- og Familieudvalget (V)

Anna Oosterhof, formand Børne- og Familieudvalget (V) har følgende kommentar:
– Rebild Kommunes økonomi er i ubalance. Derfor har det været en bunden opgave at se på hvordan vi indretter os – også på skoleområdet. Der skal spares 2 mio. kr. i 2023, 6 mio. kr. i 2024 og 12 mio. kr. i 2025. Hertil kommer stigende udgifter til specialområdet generelt.

Gennem mange byrådsperioder har skiftende byråd fulgt udviklingen i Ravnkilde og siden 2016 er udviklingen fulgt tæt. I 2015 var der over 70 elever på Ravnkilde skole og i skoleåret 2022/2023 er der 38 elever i alt. Beslutningen om at nedlægge Ravnkilde skole i forbindelse med budgetaftalen tager dels afsæt i en kommunal økonomi i ubalance som følge af den særdeles stramme aftale mellem regeringen og kommunerne og dels afsæt i befolkningsprognosen, skolens generelle tilslutning og skolens relative nærhed til andre tilbud. 

I øjeblikket er der to ud af tre børn i skoledistriktet, der hører til Ravnkilde Skole, der har valgt Ravnkilde skole til.

– Jeg er selvsagt ked af de følgevirkninger skolelukningen har for lokalsamfundet – der på alle måder har vist et fantastisk sammenhold- og de familier der uden tvivl bliver berørt af dette. Bl.a. derfor har vi arbejdet for, at der fortsat vil være en børnehave i Ravnkilde. Desuden har vi afsat midler der forhåbentlig kan imødekomme lokale aktiviteter i lokalsamfundet på den lidt længere bane, slutter Anna Oosterhof.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler