onsdag, maj 29, 2024

Lions Club Rebild – foreningen med det klare motto ”Vi hjælper”

Bavnebakkeskolen i Støvring har gennem tiderne lagt vægge til megen visdom, men også megen leg og grin. Det er nok ikke mange som ved, at Bavnebakkeskolen – nærmere bestemt festsalen – lagde lokaler til, at Lions Club Rebild blev oprettet den 2. december 1972.

Oprindeligt var navnet ”Lions Club Støvring” men i 2012 blev navnet ændret ti ”Lions Club Rebild” for at vise, at det er hele Rebild Kommune, man dækker.

Stiftelsen af den daværende klub i Rebild kom efter ønske fra Lions Club Budolfi i Aalborg, der ønskede sig en klub i Støvring. Med bankbestyrer Ove Køjris-Andersen, advokat Einar Bunch-Olesen og entreprenør Kaj Kjeldsen som drivkræfter gik man i gang med at finde de minimum 20 personer, der skulle til for at stifte en klub.

Den 2. december blev klubben så officielt stiftet i Bavnebakkeskolens festsal, og efterfølgende var der fest på Rold Storkro. Der var stil over arrangementet for mændene var i smoking og damerne i lange kjoler. Lions Club Rebild var hermed dannet, og 50 år i velgørenhedens tjeneste var påbegyndt.

To af Lions Rebilds stiftere – Viggo Sindal Kristensen og Christian Christensen – er stadig efter 50 år en aktiv del af Lions.

Historien om Lions starter dog væsentlig før Lions Club Støvring blev dannet i 1972. Den første Lions Club var oprettet i USA i 1917, hvor mange syntes, at der var behov for mere empati og indlevelse i hvordan andre havde det.

Lions har på verdensplan aktiviteter i mere end 200 lande, hvor de 45.000 klubber har mere end 1,4 millioner medlemmer.

I Danmark blev den første Lions Club dannet i 1950, og der er i dag 6.500 medlemmer i godt 300 klubber. De lokale klubber er således forholdsvis små, og har typisk mellem 20 og 40 medlemmer.

På landsplan engagerer klubberne sig ofte i de lokale samfundsforhold, dog uden at indgå i politiske og religiøse sammenhænge. Det sammen er gældende for Lions Club Rebild.

Lokalt har man en række aktiviteter, som er med til at rejse midler til det velgørende arbejde. Der har i mange år blandt andet været afholdt en traditionel herrefrokost der sælges forskellige former for salt og sennep og hver år til jul udkommer en kalender med flotte billeder fra kommunen. Herudover står man for indsamlingen af briller på kommunens genbrugspladser og i en række butikker – briller, der for en stor dels vedkommende bliver brugt i Afrika og Latinamerika.

De indsamlede midler bliver hvert år doneret til lokale foreninger. I de seneste år er der således givet støtte til blandt andet Ådalscenterets Venner, Sorte Bakkens Gymnastik Forening, Det Danske Spejderkorps i Støvring og julehjælp til flere forskellige steder i kommunen.

Samtidig har Lions Rebild ved flere lejligheder bidraget med donation, således at en ung mellem 14 og 16 år, der er hjemmehørende i Rebild Kommune, får mulighed for at komme på togt med skoleskibet Marilyn Anne en uge i sommerferien.

I løbet af årene er det blevet til cirka 2,4 mio. kr., der er uddelt, og som de siger i Lions Rebild – Alle indsamlede aktiviteter bruges til velgørende formål, da omkostninger ved aktiviteter betales af medlemmerne selv. Man kan derfor med stolthed sige, at man har 0% i administrationsomkostninger.

Det foranstående 50 års jubilæum vil blive fejret i Lions Club Rebild med en sammenkomst på Rold Stor Kro den 2. december – præcis på 50 årsdagen for oprettelsen. Der vil blandt her være overrækkelse af midler til de foreninger, der har fået støtte fra Lions Club Jubilæumsmidler.

Medlemmerne af Lions Club Rebild.

Efter jubilæet vil Lions Club Rebild være klar på at tage 50 år og også mere i velgørenhedens tjeneste under mottoet ”Vi hjælper”.

Viggo Sindal Kristensen og Christian Christensen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler