tirsdag, juni 25, 2024

Budgetforlig giver næring til tanker om en friskole i Ravnkilde

RAVNKILDE: Torsdag i denne uge skal byrådet i Rebild Kommune tage endeligt stilling til kommunens budget for 2023 og årene fremover. Blandt mange forslag, der er sammenskrevet i et budgetforlig, som alene Konservatives og Venstres medlemmer af byrådet står bag, er nedlæggelse af skoledriften i Ravnkilde fra skoleårets start 2023 – altså fra start på det kommende skoleår.

Budgetforliget har sendt chokbølger gennem hele lokalsamfundet Ravnkilde, og fra flere kilder, som Nørager Avis gennem de seneste uger har talt med, er der lokalt ikke forståelse for, at den dialog, man fra bl.a. skolebestyrelsen har indbudt byrådsmedlemmerne til, kun i meget begrænset omfang har kunnet finde sted, da byrådsmedlemmerne kun i et enkelt tilfælde og kun med ganske få deltagere, ved selvsyn har søgt indsigt i de lokale forhold. 

Nørager Avis bragte i sidste uge en udtalelse fra skolebestyrelsen og fra Anna Oosterhof (V), formand for Børne- og Familieudvalget.

– Den lave interesse for de konkrete forhold – og så naturligvis selve det ”smalle” budgetforlig – skuffer os i Ravnkilde, og vi har derfor – på baggrund af den forventede vedtagelse af budgetforliget – indledt undersøgelser af muligheden for at oprette en friskole i Ravnkilde, siger Mathilde Kjeldgaard, som sidder i en nedsat arbejdsgruppe med det formål at bearbejde ideen om oprettelse af en friskole fra kommende skoleår.

Mathilde Kjeldgaard – medlem af arbejdsgruppen for dannelse af en friskole i Ravnkilde.

Mathilde Kjeldgaard siger videre: – Vi havde onsdag indkaldt forældre til børn i dagplejen, børnehaven og skolen, og der var en god stemning og vilje til at arbejde videre med ideen om en friskole, der samlet set gerne skulle komme til at omfatte børnehave, skole og fritidsordning.

– Vi tror på, at den igangsatte ordning med en børnehave på skolen, som for at par år siden blev etableret, fortsat kan medvirke til at øge indskrivningsprocenten, og vi tror på, at en øget fokus på en stabil skoledrift, kan få flere til at tilknytte sig skolen med indskrivning af børnene. Ment på den måde, at forældrene ikke fravælger Ravnkilde Skole alene af den årsag, at man ikke ved om den på sigt vil lukke eller ej. Der har som bekendt flere gange været luknings-tanker omkring skolen, og det ønsker vi med dannelsen af en friskole at gøre op med, så vi på langt sigt kan øge elevtallet fra de nuværende 38 til et højere tal.

Ud over at samle funktionerne i direkte skole-regi, ønsker vi samtidig at bevare de funktioner omkring Ravnkilde skole, som også er en del af hele landsbyens tilstedeværelse – med foreningstilbud af mange slags og et samlingssted for lokalsamfundet i sin helhed, slutter Mathilde Kjeldgaard.

/ JS

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler