torsdag, april 18, 2024

Lokalsamfundet i Ravnkilde står sammen mod skolelukning

Fra Ravnkilde Borgerforening lyder en særlig advarsel til byrådet i Rebild Kommune om ikke at forhaste sig: Det kan koste mere end besparelsen på skolen, siger Erling Nielsen, formand for Ravnkilde Borgerforening.

Borgerforeningen i Ravnkilde samler de fleste borgernære interesser i landsbyen Ravnkilde, som ifølge et budgetforlig  står til at miste sin skole – med kun én stemmes overvægt blandt byrådsmedlemmerne – når der torsdag er afstemning om et budgetforlig på Rebild Byråds møde. 

Her spiller vores skole en helt central rolle for vor by, siger Erling Nielsen og fortsætter:
– Der er naturligvis den helt basale undervisning af skolens børn at tage hensyn til – men der er meget mere på spil, når man taler om at nedlægge en skole: Den lokale skole er som så mange andre steder et af de omdrejningspunkter, vi har som mindre samfund, og her foregår rigtig mange aktiviteter, som det også er nævnt af skolebestyrelsen i forrige udgave af Nørager Avis, siger Erling Nielsen.

– Ravnkilde Borgerforening spiller på mange punkter en central rolle i byen: Vi står sammen om at få Ravnkilde til tage sig ordentligt ud – på vedligeholdelse og på flagning ved særlige hellig- og mærkedage. Vi har med hjælp fra Sparekassen Danmark fået en ny scene på Mejeritorvet, og vi holder en række arrangementer i årets løb for alle borgere i Ravnkilde, opremser Erling Nielsen.

Varmeværket kan blive »Sorteper«
Erling Nielsen peger på, at Ravnkilde Skole er blandt de største aftagere af fjernvarme fra det lokale kraftvarmeværk. Lukker man skolen helt, kan det påvirke balancen i hele byen, og vi alle får en højere varmepris. I forvejen er vi belastet af en fjernvarmepris, som er fordoblet, selv om der gjort tiltag til at forbedre driften. Og varmeprisen påvirker os alle. Hvis man blot lukker skolen, vil det gå ud over alle her i byen, og vi kan få en negativ spiral, og det er ikke, hvad vi ønsker os. Derfor beder vi byrådet tænke sig om en ekstra gang, inden man med et smalt flertal lukker vor skole og måske påfører os problemer på anden vis, slutter formanden for Ravnkilde Borgerforening.

Nørager Avis har tidligere fået udtalelser fra byrådsmedlemmer om de besparelser, der er på spil i det foreliggende budgetforlig blandt V og K. De øvrige partier og lister i Rebild Byråd har taget afstand fra budgetforliget. Disse er: Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Den Sociale Fællesliste.

De nævnte udtalelser er bragt i forrige udgave af Nørager Avis. 

/ JS

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler