søndag, juni 16, 2024

Nyt fra byrådet – oktober 2022

Af Mikkel Højsleth, Konservativ Folketingskandidat
og Kim Hornbech, Konservativ Førstesuppleant  

Endnu en gang blev byrådsmødet til et mindre tilløbsstykke, da Rebild Kommunes byråd samledes. 

Vanen tro indledte borgmesteren med at opremse reglerne for den indledende spørgetime. I modsætning til årets øvrige byrådsmøder, hvor spørgelysten har været yderst begrænset, var der denne gang flere spørgsmål. Imidlertid bestemmer reglerne, at der ikke må spørges til punkter på dagsordenen. Dette førte så til, at der i stedet blev talt om kommunikationen om dagsordenspunkterne. Der var mange fremmødte borgere. Alle tilhørerpladser i byrådssalen var optaget, og der var mange i et tilstødende lokale. Dette er betydeligt flere, end der plejer.  

Blandt disse var der formodentlig en overvægt fra Øster Hornum og Ravnkilde. Det gav i hvert fald lidt mumlen på tilhørerækkerne, når der blev talt om budgettet. Efter de indledende spørgsmål fra tilhørerne begyndte den ordinære dagsorden, og første punkt på dagsordenen var andenbehandlingen af budgettet. Det førte til en længere debat i byrådet, som rummede både vrede udbrud og følelsesfulde indlæg fra byrødderne.  

Der var dog også enighed blandt byrødderne om, at udgangspunktet for årets budget havde været meget, meget svært. Hermed ophørte enigheden imidlertid, og end ikke forhandlingsforløbet kunne man blive enige om. Således mente flertallet, at mindretallet var gået og havde smækket med døren, mens mindretallet mente, at de var blevet smidt ud af forhandlingerne.  

Derudover var der også uenighed om det politiske og økonomiske indhold af de forskellige budgetforslag. I den ene side af byrådssalen var der enighed om at træffe de ubehagelige, men nødvendige beslutninger, der tilpasser strukturen og dermed giver Rebild Kommune en stabil økonomi. CVR var i lang tid i forhandlinger om denne model. 

I den anden side af byrådssalen anerkendte man ikke denne analyse af kommunens økonomi, og her mente man, at en lettere omstrukturering og en skattestigning ville løse problemerne; også selv om med en skattestigning i første omgang ikke vil bidrage synderligt.  

Budgettet blev vedtaget af CV, der stemte for, mens de øvrige 12 byrødder stemte imod. Som en del af budgettet blev takstkataloget endvidere vedtaget; takstkataloget er en oversigt over prisen for tømning af skraldespande mm.  

Herefter fulgte resten af dagsordenen som sammenlignet med det første punkt gled hurtigt og relativt smertefrit igennem. Således var der enighed om grundlisteudvalget, kompetenceplanen for teknik og miljø, genoptagelse af tvangsbøder i forbindelse med manglende byggeskadeforsikringer og forudbetaling til Støvring IF.

Det førte dog til lidt debat om solcelleparten i Kongens Thisted, som måske kan gøres til en energipark. Flere partier forholdt sig kritiske, men CVBF stemte forslaget igennem. 

Afslutningsvis var der orientering og oplæsning og underskrivning af beslutningsreferatet, hvorefter mødet blev hævet og de sidste tilhører forlod salen. 

Byrødderne søgte sammen, og selvom der havde været en ophedet debat om budgettet, kunne de spise i fred og fordragelighed. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler