tirsdag, juni 25, 2024

Spørgsmål uden svar

 Til en indledning fik et par borgere i byrådets spørgetid, mulighed for at fremføre deres spørgsmål, men ingen af disse fik svar på deres spørgsmål, idet borgmester Jesper Greth (V) annoncerede, som det altid sker, at spørgsmål, der indbefatter emnerne på dagens byrådsmøde ikke kan besvares.

Erik Mortensen, Ravnkilde, kritiserede, at kun et enkelt byrådsmedlem havde kvitteret for en modtaget mail, sendt til alle medlemmer af Rebild Byråd – og ingen havde besvaret. Erik Mortensen forespurgte så til, hvordan man efterfølgende en evt. vedtagelse af det foreliggende budget ville gå i dialog med de berørte samfund, hvor der sker lukninger. Erik Mortensen henviste til en passus i budgetforligets tekst herom; uagtet at han hellere havde set, at Ravnkilde »kan beholde det, vi har«, frem for at bruge penge på en efterfølgende dialog. Erik Mortensen efterlyste endvidere et svar på, hvorfor man på intet tidspunkt har været i dialog med den forældregruppe, der er nedsat for at søge at bevare Ravnkilde Skole.

Afslutningsvis foreslog han, at en evt. lukning af Ravnkilde Skole kunne udsættes med et år, så man lokalt ville kunne ansøge rettidigt om etablering af en friskole.

Borgmester Jesper Greth afviste spørgsmålet med henvisning til, at emnet var på det aktuelle byrådsmøde som en del af 2. behandlingen.

Efterfølgende byrådsmødet er det lykkedes redaktionen på denne avis at få et svar fra borgmester Jesper Greth på den del af ovenstående, som omhandler dialogen med de berørte lokalsamfund.

Annette Søegaard, Øster Hornum stillede på vegne af tre beboere på Ældrecenter Birkehøj, Øster Hornum, som havde brug for en dialog med borgmesteren, spørgsmål om, hvorfor en forespørgsel ikke var blevet besvaret: En opfordring til borgmesteren om at svare på en forespørgsel til dialog, var ikke blevet registreret på rådhuset, og borgmesteren lovede at notere det – også i forhold til evaluering af budgetprocessen i år.

»Morten« fra Ravnkilde stillede et ligelydende spørgsmål til dialogprocessen, og fik samme svar som Erik Mortensen.

/ JS

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler