torsdag, juli 18, 2024

Svar fra borgmesteren

Borgmester Jesper Greth (V).

Borgmester Jesper Greth (V):
Budgetaftalen blev jo først vedtaget i går (torsdag, red.) og det primære fokus har været på at række ud til de direkte berørte. 

På Ravnkilde Skole er der således allerede i dag (fredag, red.) via Aula sket orientering af forældre og andre berørte. Beboerne på ældrecentrene i Haverslev og Øster Hornum har der været løbende dialog med, og den bliver der fulgt yderligere op på i næste uge. Desuden er der i går efter byrådsmødet sendt en orientering ud til alle kommunens medarbejdere, og der har her til morgen været orienteringsmøder i vores administrationsbygninger.

I næste fase skal vi have en dialog med lokalområderne. Processen for det er endnu ikke fastlagt, men jeg forventer, at vi skal drøfte dette allerede på næste møde i Økonomiudvalget til november på baggrund af et oplæg fra forvaltningen. Forventningen er, at den konkrete dialog så kan opstartes umiddelbart derefter.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler