søndag, juni 16, 2024

Trist 13. oktober

På vegne af: Enhedslisten, SF, Den Sociale Fællesliste og Socialdemokratiet: Peter Hansen, gruppeformand for Socialdemokratiet, 9520 Skørping

Fra venstre: Flemming Larsen (Ø), Morten Kamstrup (F), Peter Hansen (A) og Allan Busk (L).

I Enhedslisten, SF, Den Sociale Fællesliste og Socialdemokratiet har vi hele tiden haft fuld forståelse for de store udfordringer i forhold til budget 2023. Derfor har vi også været klar til at samarbejde og tage ansvar. Vi har gennem budgetprocessen peget på, at der er en anden vej ved at hæve skatten, øge kassetrækket og flytte midler fra anlæg til drift.

Derfor var glæden også stor, da et flertal i Økonomiudvalget valgte at anmode om lov til en skattestigning. For os i oppositionen var det en dør, der åbnede sig, og vores optimisme voksede. Til alles overraskelse fik vi lov til at lave en skattestigning.

Men så satte Venstre foden på bremsen og ville ikke gå den vej. Det kan kun tolkes på én måde. Man kunne sagtens sige ja til en anmodning, fordi man forventede et nej. Altså rent spil for galleriet.

Men vi gav ikke op i oppositionen. Vi mødte op til det første budgetmøde med forhåbning om, at vi også kunne snakke om vores forslag. Vi forventede, at vi kunne snakke ud ad de to veje, der forelå på daværende tidspunkt. Og på den måde give og tage, som er naturlige elementer i en forhandling, hvor kompromisser opstår.

Men Venstre og Konservative stod fast. Nej til skattestigning, fordi pengene ligger bedst i borgernes lommer. De glemmer bare, at de med det vedtagne budget tager pengene op af borgernes lommer på andre indirekte måder som f.eks. en stigning af SFO-taksten.

Der var ingen vilje fra Venstre og Konservatives side til at snakke om vores forslag. Derfor var vi ude af forhandlingerne efter blot en time, og vi er dermed ikke en del af forliget.

I oppositionen fremlagde vi et ændringsforslag, der byggede på skattestigning og øget kassetræk. Det kunne have sikret flere penge til skole- og specialundervisningsområdet og dermed skabe ro på almenområdet og frigive resurser til at løse specialundervisningsproblematikken. For det er sidstnævnte, der er det egentlige problem!

Samtidig ville en vedtagelse af vores budgetforslag have betydet, at Ravnkilde Skole og administrationsbygningen i Terndrup ikke skulle lukke, justeringer i moderniseringsplanen og at ideen om fælles servicecenter skulle droppes.

I følelsen af tristhed vil vi fremhæve et citat fra Jens Rohde: “Man må stille sig selv det spørgsmål, om et demokrati skal måles på, i hvor høj grad mindretallet også har indflydelse, eller om det skal måles på flertallets ret til at gøre med mindretallet, hvad man vil?” Der er vist ingen tvivl om, hvad man gør i Rebild Kommune. Her fortsætter man takterne fra “Kosteskabet” på valgaftenen den 16. november 2021.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler