onsdag, maj 29, 2024

Verbal tumult på byrådsmøde ændrede ikke på indstillet budgetforlig

Byrådsmødet i Støvring blev overværet af ca. 30 tilhørere.

REBILD: Stemningen og ordvalget fra byrådspolitikerne var på ingen måde på et niveau, hvor man kunne tildele en sprogpris – tværtimod, så føg det gennem den to timer lange 2. behandling af budgettet for 2023 med ukvemsord og beskyldninger om, at specielt ændringsforslag ikke var ordentligt gennemarbejdet – tilsat de holdninger, som politisk ligger bag et budgetforlig, der med stemmerne fra Venstre og Konservative blev stemt igennem med et flertal på ét mandat.

Borgmester Jesper Greth (V) indledte selve 2. behandlingen af det foreliggende budgetforslag med sine egne kommentarer, og erkendte, at processen har været svær; både på baggrund af den generelle situation i samfundet – og så de mere lokalt betingede forhold i Rebild Kommune.

Jesper Greth beklagede, at først 10 af byrådets medlemmer samlet oplyste, at de ikke ville kunne medvirke ved de fortsatte forhandlinger. Gruppen består af Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Gruppen fik senere tilslutning fra Radikale Venstre. Borgmesteren beklagede, at de fratrådte medlemmer ikke medvirkede ved de endelige forhandlinger, og han lagde ikke skjul på, at han opfattede signalerne fra de nævnte gruppe i byrådet som en politisk markering, hvilket han tog til efterretning.

Borgmesteren lagde personligt vægt på, at kommunen får en bedre og billigere drift og fremtidssikrer driften, samtidig med kommunen kan investere i institutioner og trafiksikkerhed.

Leon Sebbelin (RV) motiverede et ændringsforslag fra sin byrådsgruppe, og han understregede, at årsagen til man forlod budgetforhandlingerne er, at gruppen ønsker en analyse af dagtilbuds- og skoleområdet før en skolelukning i Ravnkilde, frem for en analyse efter, at skolen er lukket.

Det radikale ændringsforslag indeholder også en opprioritering af to cykelsti projekter samt, at man frafalder en stigning i SFO-takster.

Peter Hansen (S) understregede, at man fra Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, ønskede at finansiere med en dels en skattestigning, et øget kassetræk og flytning af anlægsbudget til driftsbudget, til fordel for at beholde de institutioner, der nu lå til nedlæggelse. Peter Hansen kaldte på byrådsmødet Venstres modstand mod en fra staten bevilget skattestigning for rent spil for galleriet, og at man ej heller på forhånd, reelt havde ønsket en skattestigning.

De fire ovennævnte parter så frem til fortsat forhandling, men modstanden mod en skattestigning var for stor, og der var ifølge Peter Hansen »overhovedet ingen vilje til forhandling fra V og K«, hvorefter de fire ovennævnte partnere var ude. 

Anna Oosterhof (V)bekræftede, at den store forskel fra de ti byrådsmedlemmers forslag til forslaget fra V og K er skattestigningen, som først i 2026 ville give en positiv effekt for kommunekassen.

Den bundne opgave i budgetforhandlingerne var at spare 40 mio. kr., og det kunne en skattestigning slet ikke afhjælpe.

De lokale ældrecentre i Støvring, Øster Hornum og Haverslev har en vigtig lokal funktion, men en økonomisk »snebold«, som kommunen har skubbet foran sig gennem flere år, må der tages alvorligt fat om, og det er så dét, vi gør i det fremlagte budgetforlig.

Ravnkilde Skole har været et varmt emne i debatten, men vi kan ikke komme uden om, at et faldende elevtal på nu 38 ikke er forsvarligt at drive skolen videre på – og en kommende analyse vil sikkert vise samme resultat. Vi ønsker samtidig ikke at lade borgerne stå i uvished, så derfor de fremlagte forslag.

To nye børnehaver og en ny skole i Støvring er »skal-opgaver«, og vi gør med budgetforliget op med en »grønthøstermetode«, der har kendetegnet Rebild Kommune alt for længe, sluttede Anna Oosterhof.

Morten Kamstrup (SF) var i sit indlæg alvorligt bekymret for de velfærdsforringelser, der er lagt op til, når man politisk vælger at lukke skole og plejehjem, og de økonomisk svageste fravælger SFO.

– Det er stærkt bekymrende, at en lukning af rådhuset i Terndrup også er en begyndende centralisering, og vi kan se frem til »flexible seatings« (- du har ikke den samme faste arbejdsplads, hver gang du møder ind, red.).

Morten Kamstrup udtrykte, at det er dybt uansvarligt at gennemtrumfe et budget. Det giver splittelse, og det kan vi ikke være bekendt.

Allan Busk (Den Sociale Fællesliste): »Jesper (Groth, red.), du bad os om at gå fra forhandlingerne, men du håbede vel nok, vi kom tilbage. – Det er dybt bekymrende at behandle Ravnkilde på den her måde, når der for kun to år siden er prioriteret en anden retning, nemlig at udvikle frem for at afvikle.

– Gennem et borgermøde om ældrecentret i Øster Hornum lover I at lytte, men der er ikke noget resultat; Der er altså ikke blevet lyttet, tordnede Allan Busk, henvendt direkte til borgmesteren – og han fortsatte: – Vi er alle bekymrede på sigt; der er brug for frivillige og tilflyttere, men i stedet får alle én over nakken.

– Der er ikke nævnt, hvor 75 medarbejdere på rådhuset i Terndrup skal have arbejdsplads; hvor skal de være? 

– Nok skal vi videre med den her kommune, men vi kommer ikke til hjælpe med at implementere de beslutninger, der ligger i budgetforliget, sluttede en meget oprørt Allan Busk.

Kommentarerne fra Allan Busk fik dele af de ca. 30 tilhørere i byrådssalen til at klappe, men borgmesteren manede for anden gang tilhørerne til at forholde sig i ro – næste gang må jeg bede jer forlade lokalet, sagde han.

Flemming Larsen (Enhedslisten) mente i sit indlæg, at der er en anden vej – nemlig via samarbejde mellem ham og de tre øvrige stillere af et ændringsforslag. Flemming Larsen nævnte flere af de samme emner som Peter Hansen, Morten Kamstrup og Allan Busk, og tilføjede, at der ikke som oplægget er, skal ske forringelser på biblioteksområdet, og at der jo også ligger en skjult skattestigning i at privatisere 227 km kommunal vej.

Lene Aalestrup (Konservative) rettede sit fokus på en ualmindelig voldsom og stor udfordring med dette års budget, men ønsker at indgå alvorligt og ansvarligt i forhold til, at Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har lagt en hård ramme. Der er tale om tilpasning af mange områder, som skal genoprette kommunens økonomiske situation og bringe balance fremover.

 Vi i den konservative gruppe tror på, at Moderniseringsplanen med det lange sigte bringer nye veje frem, i samarbejde med kommunens dygtige medarbejdere og borgere, til trods for det ikke er ønsket og skaber usikkerhed. Budgetforligets indhold er på ingen måde en nem vej, men en nødvendig vej at gå – og det er nødvendigt at tilpasse kommunens økonomi i tide. Vi er yderst bevidste om situationen for de berørte borgere, men beslutningerne her, som skulle være truffet for mange år tilbage, får vi nu taget ansvar for.

Thøger Elmelund (S) lagde ud blandt de efterfølgende replikker og hæftede sig ved flertalsgruppens manglende vilje til dialog, og borgmesterens skosende bemærkninger om, at vi i oppositionsgruppen ikke arbejder tilstrækkeligt seriøst, skuffer mig, og jeg er vred. Borgmesterens udsagn kan kun tages som at dumpe i at skabe samarbejde om budgettet og om at samarbejde i byrådet.

Han sendte det klare budskab, at kampen om at lukke Ældrecentret Birkehøj ikke er slut. Der er længe til, at beslutningen skal føres ud i livet, og Thøger Elmelund appellerede til alle parter om Birkehøj, at man holder fast og vedbliver med at benytte og arbejde for ældrecentret.

Vi er på vej ud i en massiv centralisering, men jeg troede ikke de konservatives makkere var med på det game, sluttede han.

Jeanette Sagan (Kons.): Moderniseringsplanen sikrer den fremtidige tilpasning af boligmassen for de ældre, og som sikrer tilpasningen af boliger til den efterspørgsel, som venter.

Moderniseringsaftalen er en væsentlig del af sidste års budgetaftale (for 2022, red.), og det er hårdt at se, at mennesker skal betale denne pris.

Morten Lem (S): Budgetaftalen er den svageste aftale, jeg har medvirket i gennem mine 25 år i kommunalpolitik. – Vi blev smidt uden for døren, uden mulighed for at forhandle, og jeg er skuffet over, vi er kørt på et sidespor, hvor man ikke ville have os med. Jeg er vred, og »det hele er helt til grin«.

Lars Hørsmann (DSF) kritiserede Venstre for ikke at overholde valgpolitikken fra 2021, når man vælger at lukke funktioner i landdistrikterne.

Stefan Berg (V): Som førstegangs budget politiker er det svært; det er ikke det sjoveste budgetforlig, men det er ansvarligt.

Allan Busk (DSF): – Det kommer til at gøre ondt på mange borgere. På ældreområdet vil vi fortsat kæmpe for Øster Hornum Ældrecenter, og vi kan se ind i, at også bl.a. Terndrup og Bælum rammes. Specielt for borgerne i Ravnkilde, så splitter det en by »over natten«, når man lukker en skole. Vort ændringsforslag er et udviklingsbudget og ikke et afviklingsbudget. 

Sandie Jellesen (DSF): Er det de tidligere byråd, der har skabt de lokale situationer, så skal vi se at gøre det bedre end vore forgængere, og det må borgmesteren gerne præcisere. For Moderniseringsplanen, så lyder det som vi har et enigt udvalg bag, men det er slet ikke tilfældet.

Rasmus Rask (S): Rystet over borgmesterens arrogante tilgang til mødernes afvikling, og der er indikationer om, at vi andre ikke arbejder konstruktivt. Det er ikke fair og det er nedværdigende. Og vi i mindretalsgruppen havde en anden vej at gå. Konservative ønsker ikke skattestigninger, men alligevel stiger SFO takster og udgifterne til vejnettet.  Det rammer skævt, og vi kan ikke tage ansvar for at arbejde videre med at gennemføre budgettets beslutninger.

Thomas Simoni Thomsen (V) – suppleant for Jeppe Ugilt (V): Det gør vildt ondt, dét, der her er gang i, og jeg har i min byrådstid i sidste periode gjort meget for at passe på specielt Ældrecentret i Øster Hornum. Vi har tidligere i Øster Hornum talt om at etablere et friplejehjem, men det blev så ikke til noget. Men forslaget om at lukke Birkehøj kom så hurtigere tilbage, end jeg selv havde troet.

Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, jeg skulle godkende et budget, hvor Birkehøj skal lukke, og det har jeg det da »ad helvede til med«, og i respekt for arbejdet, der skal fortsætte, stemmer jeg for budgetforliget.

Afstemningen sluttede med, at flertallet af Venstre og Konservative (13) stemte for det indgåede budgetforlig, mens de øvrige partiers byrådsmedlemmer stemte imod. De øvrige partiers ændringsforslag blev forkastet.

/ JS

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler