torsdag, maj 23, 2024

Kommunen skal rydde de forfaldne ejendomme

Af Preben Bang Henriksen, Retsordfører (V)

Hvis vi skal drømme om at få ”lidt gang” i landsbyerne og få mere bosætning i yderområderne, er der flere knapper, der skal trykkes på.

Således går det ikke, at kommunerne gang på gang ser mellem fingre med ejere, der bare lader deres ejendomme forfalde.  Det skader området, og det betyder som oftest, at naboerne får usælgelige huse. For hvem vil bo som nabo til hen svinesti.

Af erfaring ved jeg, hvor umuligt det er for naboerne at komme igennem via retssystemet med en privat sag mod synderen.

Til gengæld kan kommunen kræve ejendommen ryddet – eller ryddet op – hvis den henligger i ”usømmelig” tilstand. Det står i Byggelovens § 14.

Alt for mange kommuner er tilbageholdende med at bruge bestemmelsen til trods for, at oprydningsarbejdet kan ske for ejerens regning.  Betaler ejeren ikke, har kommunen panteret i huset (1. prioritet) og kan i sidste instans få udgifterne til oprydningen godtgjort på en tvangsauktion.

Jeg har på baggrund af flere sager i Nordjylland fået boligministeren til at udarbejde en Vejledning, så kommunerne kan forstå bestemmelsen – eller burde kunne forstå den.

For det er desværre beskæmmende at se, at mange kommuner i den grad går udenom den varme grød og – på trods af flere henvendelser fra omkringboende – alligevel lader ruinen ligge.

Ingen tvivl om, at ordet ”usømmelig” et elastisk begreb, men alligevel har domstolene i flere tilfælde stadfæstet kommunernes påbud til ejeren om at rydde ejendommen for svineri. 

Selvfølgelig har kvarteret betydning.  En ejendom, der ligger på en mark uden naboer i flere kilometers omrids, vil kunne få langt længere snor, end den ejendom, der ligger i et villakvarter, og har direkte påvirkning på boligpriserne.

Hvis vi skal have mere gang i de mindre landsbyer, er det nødvendigt, at kommunerne benytter bestemmelsen i Byggeloven og får givet ejeren et påbud om ryddeliggørelse – evt. selv udføre arbejdet. Er der bestemmelser, der gør arbejdet svært (hvad jeg ikke mener), så er vi i Folketinget nødsaget til at se på det. Og det er vi på tværs af partiskel helt klar til.

Det er det mindste, vi kan gøre for at få Danmark i bedre balance.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler