onsdag, april 17, 2024

Søndagens tekst

Søndag den 30. oktober er det 20. søndag efter trinitatis og evangeliet er fra Matthæusevangeliet kap. 21 vers 28 til 44.

Af Svend Schultz-Hansen
Vi står midt i Jerusalem, midt på tempelpladsen og midt i et af verdens brændpunkter, og eet spørgsmål ligger på alles læber, og brænder i alles hjerter: Hvilken gudstjeneste er den rette? Eller sagt anderledes, hvilken vej til Himlen er den rette?

Den officielle jødedom fejrede gudstjenesten i templet, som de syntes var den rette, men nu kommer Jesus og siger: ”Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham”.

Angeren er menneskets mulighed for at få helet sit sind trods gamle skaders skår.  Anger bliver aldrig en fortjenstmedalje, som man kan pynte sig med og tage sig ud med. På den anden side, så adskiller angeren mennesket fra dyret. Den, der ikke kan angre, har sat sin menneskelighed over styr, for i dette at kunne fortryde eller angre antydes også menneskets adel.

”Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed”, og vejen til retfærdighed er angerens vej, og den vej lærer Johannes Døberen os idag som dengang, da ”toldere og syndere troede ham”.

En af livets skæreste frugter er angeren. Da Per Gynt vendte hjem, var stemmerne om ham: ”Vi er tanker – du skulle have tænkt os! Vi er sange – du skulle have sunget os! Vi er gerninger – du skulle have gjort os! Vi er tårer- du skulle have grædt os! I en sådan time banker angeren på døren.

Johannes Døberen prædikede: ”Omvend jer for Himmeriget er kommet nær” og lærte os vejen til retfærdighed, for vejen til retfærdighed er omvendelse. Vejen til Paradis, er angerens vej, syndsbekendelsens vej. 

Toldere og syndere lod sig døbe i Jordanflodens vand. Det var tegn på angerens ægthed og sand omvendelse. Angeren er den frugt, som alene er omvendelsen værdig! Angeren er den frugt, vi bærer frem for Jesus for at modtage alle vore synders nådige forladelse.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler