søndag, maj 19, 2024

Nyt fra byrådsmøde januar 2023

Et nyt år er begyndt og således også i kommunalpolitik. På grund af konference i Kommunernes Landsforening var byrådsmødet denne gang dog flyttet til fra den sædvanlige torsdag til onsdag, og at det så kolliderede med en håndboldkamp var bare ærgerligt. Lokalpolitikken lader sig ikke bremse. 

Imidlertid begyndte byrådet i den festlige ende, da Morten Lem (A) blev fejret for 25 år i lokalpolitik – først i Nørager Kommune og siden i Rebild Kommune. Borgmesteren holdt en kort tale og overrakte en lille hilsen.  

Først punkt på den ordinære dagsorden var godkendelse af procedure og tidsplan for budget 24. Dette er resultatet af en længere proces – herunder særligt budget ’23 og evalueringen heraf.  Processen begynder nu allerede i foråret med temadrøftelser i fagudvalgene, som forarbejde til efterårets budgetforhandlinger. Fra flere byrødder blev der udtrykt ønske om, at man hjælper hinanden til overblik og en smidig forhandling. Herefter blev planen vedtaget enstemmigt.  

Dernæst fulgte et punkt om afviklingen af centerkontrakter, hvilket er et styringsredskab, som nu pensioneres. Det har været brugt til at sætte retning for de enkelte enheder, men da der efterhånden er kommet flere andre processer, der giver politikerne overblik, var der nu enighed om stoppe med centerkontrakterne. Dette skal ses som en forenkling og en afbureaukratisering, og i stedet er det op til fagudvalgene selv at lave en procedure, der giver tilstrækkeligt overblik. Også dette punkt førte til enstemmig vedtagelse.  

Selvom der kører en skoleanalyse af hele skoleområdet i Rebild Kommune, står det dog klart, at der er behov for en kapacitetsudvidelse i Støvring, og derfor igangsættes nu de første spæde skridt. Det handler om, at der skal frigives såkaldte visionsmidler, så en projektgruppe kan igangsætte er forberedelsesarbejde og indsamle materiale til en fremtidssikret løsning. Dette skal senere tænkes sammen med skoleanalysen og eventuelt andre initiativer eller projekter. Endnu en gang kunne alle fremmødte nikke enstemmigt ja. 

Endvidere blev der nikket enstemmig ja til at sende et forslag til lokalplanen for det nye erhvervsområde ved Støvring Syd i høring. Ligeledes blev med servicemålene enstemmigt godkendt. Servicemålene er bl.a. en politisk fastsættelse af, hvor lang tid det bør tage af få en byggetilladelse i Rebild Kommune. 

Dernæst fulgte en beslutning om at sende regulativ for husholdningsaffald i høring. Affaldet skal fremover sorteres i ti grupper, men kan fortsat være i to spande. Endvidere tilmeldes kommunale institutioner også, og desuden får virksomheder mulighed for at melde sig til ordningen i stedet for selv at stå for deres affald. Det blev bemærket, at kommunen står over for en stor kommunikationsopgave, og at kommunens affalds-APP, måske er første skridt i den forbindelse. Dette var der også enstemmig vedtagelse af. 

Dagsordenens sidste punkt blev det mest omdebatterede. Budgettet tilfører 7,5 mio kr. til folkeskolernes specialundervisning, og umiddelbart var indstilling, at disse midler fordeles mellem skolerne efter den tidligere vedtagne tildelingsmodel. Imidlertid havde socialdemokratiet foreslået, at man skulle beholde fem tolvtedel af disse midler i en forsøgspulje. Imidlertid var der et bredt flertal, der vedtog at sende pengene ud på skolerne, hvor de mangler. Kun tre socialdemokrater stemte for eget forslag, mens øvrige stemte for den oprindelige indstilling.  

Således sluttede januars byrådsmøde i Rebild. Et lille intenst program, der var godt bearbejdet i fagudvalgene og derfor gled den igennem byrådet uden de store sværdslag og med højt humør og gensidig respekt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler