søndag, april 21, 2024

Anton Dalum fra Mejlby – Hvorfor har han en mindesten?

I Mejlby står en mindesten. Den har tidligere stået midt i Mejlby, men den står nu lidt gemt væk ved efterskolen.

Stenen er rejst over Anton Dalum, og bærer inskriptionen ”Venner i Midthimmerland, som kendte dit liv og forstod det, rejste dette minde”. Sammen med inskriptionen er der indsat et bronzerelief.

Men hvem var Anton Dalum?

Han er født den 28. januar 1874 på ”Dejlbjerggård”, der ligger på det, der i dag er Hvidkildevej nord for Mejlby.

I sin ungdom gik Anton Dalum på Vestbirk Højskole, og også i aftenskole. Det var især emner inden for politik og samfundsspørgsmål, der havde interesse.

I 1898 blev han gift med Kirstine, der var født i 1880. Hun døde allerede i 1921, men hende og Anton nåede at få 8 børn.

Anton Dalum engagerede sig i samfundet, og var med i sognerådet, amtsrådet og skolekommission.

Samtidig var han med i mange foreninger, som eksempelvis slagteriet, afholdsforeningen og mejeriet. Det var dog Husmandssagen, som han gik allermest op i, og han nåede af være formand for husmandsforeningen, husmandskredsen, husmandskommissionen og Aalborg Amts Udstykningsforening.

Udstykning af større gårde og oprettelse af selvstændige husmandsbrug var et af de steder, hvor Anton Dalum gjorde en indsats.

Anton Dalum var også aktiv politiker, og var opstillet for Det Radikale Venstre i Aarskredsen.

Når Anton Dalum skulle til møder, så gik han typisk, og når han skulle længere væk, så gik han fra Mejlby til Arden for at tage toget her.

Den 3. juni 1936 var Anton Dalum sammen med en murer ved at reparere en gavl på laden. Under arbejdet væltede en del af gavlen og en stærkstrømsledning i gavlen faldt ned.

Anton Dalum ville fjerne ledningen, og fik her strøm gennem sig. I et forsøg på at hjælpe fik mureren også voldsomt stød, men han fik dog frigjort Anton Dalum. Hans liv stod dog ikke til at rede.

Begravelsen fandt sted den 8. juni 1936 i Brorstrup Kirke.

Et år efter hans død i 1937 rejste husmændene i Mejlby en mindesten for Anton Dalum for det store arbejde han havde udført for husmandssagen.

Lokale mindesten er altid interessante – og stenen i Mejlby har sat et varigt minde for Anton Dalum og den store betydning, han havde for husmændene i Mejlby og Himmerland.

Anton Dalums guldur, som han fik af Aars radikal venstrevælger­forening i 1924 med inskriptionen ”Tak for valgkampagnen” i 1824. Foto: Arkiv.dk
Stenen er rejst over Anton Dalum, og bærer inskriptionen ”Venner i Midthimmerland, som kendte dit liv og forstod det, rejste dette minde”.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler