lørdag, juli 13, 2024

Tilfreds borgmester: Ny transportminister var lydhør

Mandag kunne Rebild Kommune byde velkommen til landets nyslåede transporterminister, Thomas Danielsen (V), som lagde vejen forbi rådhuset i Støvring. Thomas Danielsen mødtes på borgmesterkontoret med Jesper Greth (V), som er godt tilfreds med dialogen på mødet.

Foto: Mads Bang Pedersen, Rebild Kommune

Forud for mødet havde Jesper Greth peget på nogle temaer af stor betydning for kommunens borgere, som han gerne ville drøfte med transportministeren.

– I Rebild kommune har vi mange små landsbysamfund, og det er vi glade for. Men de oplever stigende problemer i forhold til, at den offentlig transport bliver reduceret. Kommunen har ikke økonomi til at tilbyde andet end skolebusser, og dem er alle naturligvis velkommen til at bruge, men de kan ikke dække hele behovet. Så jeg har opfordret transportministeren til at være opmærksom på dette. Jeg understregede også vigtigheden af at bevare vores togstop i både Skørping og Støvring.

– I Rebild kommune er vi så privilegerede, at vi har motorvejen til stor gavn for erhverv, bosætning og den generelle vækst. Men bagsiden af medaljen er, at den støjer. Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-2023 peger ikke på Støvring som et af de områder, hvor støjdæmpende tiltag bliver prioriteret fra statens side. Det ændrer ikke på, at vi har nogle borgere, som er berørte af støjen. Det er en vigtig udfordring, som jeg benyttede mødet til at komme i dialog med ministeren om.

– De store fordele, vi har af placeringen tæt på motorvejen, giver desværre også udfordringer i forhold til trængsel ved af- og tilkørslerne, især ved Støvring Syd. Allerede nu ser vi, at der kan være problemer med at afvikle trafikken, og med den byudvikling, vi forventer i de kommende år, vil trafikken formentlig stige med yderligere 50 %. Derfor opfordrede jeg til, at der bliver afsat midler til at udbygge motorvejstilslutningerne ved Støvring, siger Jesper Greth.

Borgmesteren glæder sig desuden over, at starttidspunktet for den tredje limfjordsforbindelse fastholdes til 2025, for trængslen i Limfjordstunnellen er ikke kun et problem for Aalborg. Der er løbende eksempler på, at personer, der arbejder i Rebild Kommune, men bor nord for fjorden, skifter job, fordi trængslen i tunnelen bliver for stor en udfordring.

Vigtigt med fokus på trafikken
Nu håber borgmesteren, at transportministerens besøg hos bl.a. Rebild Kommune bidrager til, at der kommer fokus på de mange kommunale trafikopgaver, der venter på at blive løst:

– Der er ingen tvivl om, at et skarpt fokus på trafikområdet er helt essentielt for os som kommuner. Ikke blot i forhold til at tiltrække nye borgere og virksomheder, men i høj grad også i forhold til at fastholde dem, vi allerede har. Og jeg er optimistisk i forhold til det kommende samarbejde, for jeg oplevede en lydhør transportminister, og jeg er rigtig glad for, at han prioriterer at besøge os i kommunerne. Mange tænker måske, at et uformelt kaffemøde på en halv time ikke har nogen praktisk betydning, og kunne man ikke bare have klaret det med en telefonsamtale? Men ved at mødes fysisk skaber vi en relation, der betyder, at det fremover er lettere at tage kontakt, hvis der er noget, vi ønsker at drøfte. Det skaber ganske enkelt et bedre grundlag for den fremtidige dialog, slutter Jesper Greth.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler