onsdag, juni 19, 2024

Historiens vingesus møder publikum med unikt koldkrigmuseum og autentisk bunkersanlæg

Fredagens indvielse af REGAN Vest – koldkrigsmuseet, der rent fysisk er nabo til Thingbæk Kalkminer på nordsiden af Rold Skov – bevidnede med tilstedeværelse af repræsentanter fra landets store fonde, en lang række kommuner, Region Nordjylland og ikke mindst lokale repræsentanter, der havde været involveret i anlægget mens det var aktivt som muligt tilflugtssted for den danske regering og kongehuset, at det er en helt særlig institution, der nu er indviet.

De mange, der var mødt som gæster ved indvielsen af REGAN Vest, fredag i sidste uge, hører her på Per Lyngby, formand for Nordjyske Museer.

Af: Jacob Søndergaard – Fotos: Nørager Avis

REBILD: Fredagens indvielse af REGAN Vest – koldkrigsmuseet, der rent fysisk er nabo til Thingbæk Kalkminer på nordsiden af Rold Skov – bevidnede med tilstedeværelse af repræsentanter fra landets store fonde, en lang række kommuner, Region Nordjylland og ikke mindst lokale repræsentanter, der havde været involveret i anlægget mens det var aktivt som muligt tilflugtssted for den danske regering og kongehuset, at det er en helt særlig institution, der nu er indviet.

Efter en velkomst af Lars Christian Nørbach, direktør for Nordjyske Museer, kunne de godt 100 indbudte til åbnings ceremonien høre taler af museets bestyrelsesformand Per Lyngby, Rebild Kommunes borgmester Jesper Greth, Realdanias repræsentant, projektleder, arkitekt Eske Møller, og ikke mindst, dagens hovedtaler, forfatter og tidligere DR-korrespondent i Moskva, Leif Davidsen.

Leif Davidsen hæftede sig som andre talere ved, at situationen i dag er lidt af den samme som under den kolde krig – men hans egen opfattelse er dog mere i retning af, at situationen minder om tiden før første verdenskrig, hvor »skuddene i Sarajevo« udløste netop første verdenskrig.

Tiden i dag minder os om den anspændthed, der dengang herskede. Vi ønsker vel alle, at en sådan situation ikke igen opstår, hvor en »gnist« kan antænde en konflikt, hvor følgerne er uoverskuelige, lød det fra dagens hovedtaler, inden han begav sig med én af museumsbunkerens sakse til stedet, hvor indvielsen og »klippet« af det røde bånd skulle finde sted.

Museumsdirektør Lars Christian Nørbach – bød velkommen og takkede alle, der har bidraget til projektet.
Eske Møller, projektledere og arkitekt hos Realdania: – Realdania støtter gerne dette anlæg, der fortæller en vigtig historie, som er fundamentet for vor nutid. Desværre er situationen med en trussel fra øst igen en realitet, vi kan se ind i, og dermed er situationen igen aktuel. Bunkeren, museet og maskinmesterboligen emmer af verdenshistorie.
Per Lyngby, formand for Nordjyske Museer: – Anlægget REGAN Vest minder os på mange måder om de forudsætninger, som herskede under den kolde krig, og som vi igen ser ind i.
Jesper Greth, borgmester i Rebild Kommune: – Anlægget REGAN Vest er et symbol på Danmarks og verdens historie, og vi er stolte over at have en seværdighed i international klasse i vor kommune.
Leif Davidsen, forfatter, tidl. Moskva-korrespondent og hovedtaler ved indvielsen: – Jeg aftjente i 1970 min værnepligt ved Bornholms Værn, og ved hjemsendelsen var min soldaterbog forsynet med en rød seddel, hvor der stod, at jeg ved en evt. mobilisering skulle give møde ved en bestemt lokalitet i Rold Skov – det kunne være her, hvor jeg sikkert ville blive sat til at holde vagt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler