mandag, april 15, 2024

Kristine Jersin indsat som sognepræst i Nørlunds pastorat og kommende provst

Den nye sognepræst tiltræder både som sognepræst i Nørlunds Pastorat og som provst i Rebild Provsti. Indsættelsen som provst sker først senere på året ved en særlig ceremoni, Landemode gudstjenesten i Budolfi Domkirke.

Det forholdsvist nye Nørlunds Pastorat, som omfatter sognene Brorstrup-Ravnkilde, Haverslev og Aarestrup, fik søndag indsat sin nye sognepræst Kristine Jersin. Den nye sognepræst bliver kollega med konstitueret sognepræst Marianne Nielsen, hvor Marianne Nielsen betjener pastoratets kirker på fuld tid, mens Kristine Jersin deler sit embede mellem opgaverne som sognepræst på halv tid og resten med gerningen som provst for Rebild provsti.

Den nye provst stammer oprindeligt fra Vestjylland, men har i sin tid som sognepræst virket i det midt- og himmerlandske, så området er geografisk ikke helt ukendt land. Kristine Jersin var tidligere gennem 11 år sognepræst i Øster Hornum sogn, og har siden 2013 været sognepræst i Houlkær sogn, i den østlige Viborg-bydel Houlkær.

Kristine Jersin flytter inden længe ind i den for tiden ledige præstebolig i Støvring, idet præstegården, som ligger i nabolaget til Ravnkilde Kirke skal renoveres, efter sognepræst og provst Holger Lyngberg sidste år gik på pension og er fraflyttet præstegården. Når præstegården i Ravnkilde i årets løb er renoveret, flytter Kristine Jersin ind.

Kristine Jersin siger til Nørager Avis, at hun glæder sig til arbejdet og til at lære sine nye omgivelser og ikke mindst lokalbefolkningen i både pastoratet og i provstiet nærmere at kende. – Det hele er jo gået meget stærkt med at blive godkendt til embederne, og det praktiske omkring flytning fra Houlkær har også fyldt meget. Derfor glæder jeg mig til at komme på plads og komme rigtigt i gang med de ventende opgaver.

– Særligt opgaverne som provst er jo nye for mig, og jeg skal gennemgå nogle uddannelsesforløb i den anledning. Men selv om der er en del administrativt arbejde som provst, er det en stor glæde for mig, fortsat at skulle have »rigtige præsteopgaver«, hvor jeg kommer i kontakt med sognenes beboere og i det hele taget det kirkelige liv i sogne og provsti, slutter Kirstine Jersin.

Søndagens indsættelse af Kristine Jersin som sognepræst i Nørlunds Pastorat blev foretaget af provst Karsten Bøgh Pedersen, Hadsund. 

Ravnkilde var pyntet med flagalle gennem byen. Kirken var fint pyntet med blomster i forårsfarver gul og orange, og i kirken var 130 mødt op for at være med til at fejre indsættelsen. 

Provst Karsten Bøgh Pedersen forestod indsættelsen af Kristine Jersin som ny sognepræst i Nørlunds Pastorat.
Præsterne i det fremmødte kollegium – her tættest på kirkedøren: Provst Karsten Bøgh Pedersen og ved siden af Kristine Jersin derefter sognepræsterne Finn Carpentier, med ryggen til Rikke Visby Wickberg, Inge Frandsen, Anna Margrethe Saxild og igen tættest ved døren Marianne Nielsen – sidstnævnte kollega med den nye sognepræst.
Fanebærer Martin Brand, var mødt sammen med Asger Kjær Christensen, begge fra HAME-gruppen, KFUM spejderne i Haverslev-Mejlby.
Provst Karsten Bøgh Pedersen og sognepræst Kristine Jersin i kirkedøren efter indsættelsen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler