søndag, maj 19, 2024

Lukning af Ravnkilde Skole får ukendte konsekvenser for lokalarkivet

Ved sidste uges generalforsamling i Lokalhistorisk Forening i Ravnkilde deltog 30, foruden aftenens foredragsholder, Niels Ole Ladefoged, Nørager, som var indbudt til at fortælle dels om Rottekongen Cibrino, dels om kong Frederik og dronning Ingrids jagthytte i Trend.

Af: Jacob Søndergaard

RAVNKILDE: Inden Søren Munk blev valg til dirigent, sang forsamlingen ”Når de lyse lærker synger over Danmark”.

Dernæst fortalte formand Karen Bjørn i sin årsberetning om situationen omkring lukningen af Ravnkilde Skole og hvilke konsekvenser det kan få for lokalarkivet, både lokalemæssigt og økonomisk. Det ligger endnu hen i det uvisse.

Herefter oplyste hun om de forskellige aktiviteter der er blevet afholdt i årets løb, og hvilke der er planlagt i det kommende år. 18. juni er der arrangeret et besøg i Regan Vest, hvor lokalarkivet har bestilt 30 billetter, som straks blev udsolgt. Der er endvidere planlagt Åbent Hus til 24. september.

Arkivleder Helge Gårn fortalte om besøg i arkivet, om arkivets hjemmeside og facebook, om nye billeder og om arkivets samlinger.

Der er oprettet et Frivillig-Center i Støvring, og her blev der afholdt en festival i november, som lokalarkivet deltog i.

Der har været arrangeret bytur med skolebørn fra Ravnkilde om byen i gamle dage. En vandreklub fra Vebbestrup har været på besøg, og en byvandring med 25 deltagere, som med smartphone i hånden kunne se og høre om historiske bygninger mm. løb af stabelen en lørdag formiddag og sluttede med en fin omgang pizza-bespisning på skolen.

Som kasserer i foreningen fremlagde Helge Gårn tillige foreningens regnskab, der viste et mindre driftsunderskud og en solid saldo på kontoen.

På valg til bestyrelsen var Karen Bjørn og Knud Halskov. Begge blev genvalgt.

Valgt som suppleanter blev Lone Kusk og Kirsten Ladefoged valgt.

Niels Ole Ladefoged kunne nu stille sin hjemmelavede ’prædikestol’ frem foran publikum, prydet med et billede af Rottekongen Cibrino. Om ham handlede foredragets første fortælling. Det var fortællingen om en udsat og lidt vanskelig, men også interessant person, som foredragsholderen formåede at skildre meget livagtigt.

Efter en god kaffepause gik Niels Ole Ladefoged videre til 2. halvleg, som var en mere ydmyg fortælling om kong Frederiks, dronning Ingrids og deres tre døtres ophold i sommerhuset i Trend. Deltagerne fik et fint blik på kongefamiliens ageren og forhold til lokalbefolkningen. 

Deltagerne gik ud og hjem i snevejr og kulde, som om det var vinteren, der lige var begyndt, og ikke foråret der stod på spring. Men det var de fornøjelige oplevelser fra aftenens fællesskab som gjorde sig gældende på hjemvejen, lyder det fra Helge Gårn, Ravnkildearkivet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler