onsdag, juni 19, 2024

Klimaet står højt på Rebild på Rebild Kommunes dagorden

Af Jacob Søndergaard, lokaljournalist

REBILD: Stort program sætter i denne og næste uge fokus på klimaet, og fra Rebild Kommune sætter vi høje ambitioner, når det handler om indsatsen for fremtidens klima, sagde borgmester Jesper Greth (V) ved åbningen af Klimaugerne, som fandt sted søndag i Kinorevuen, Skørping.

Jesper Greth nævnte en lang række af de arrangementer, som indgår i Klima Rebild ugerne, og han fremhævede bl.a. onsdag i denne uge, hvor meteorolog Jesper Theilgaard holder foredrag om klimaet som sikkerhedspolitisk faktor.

Der er indsamling af affald med kick-off i Skørping, eller man kan samle affald, hvor man bor. Der plantes egetræer, bl.a. blandt børn i kommunens institutioner, og Jesper Greth deltager selv i et arrangement sammen med Danmarks Naturfredningsforening og AGRI Nord, hvor man drøfter den måde, vi bruger kommunens arealer.

Både i klimaugerne og resten af året er der mange arrangementer, der i Rebild Kommune peger på indsatsen for klimaet, som både vi som kommune og kommunens borgere kan gøre for at støtte op om indsatsen for et bedre klima.

Jesper Greth beskæftigede sig i åbningstalen også med de mange frivillige, som skaber baggrunden for, at klimaugerne kan gennemføres, og han takkede hver og én for den indsats der gøres i foreningslivet, i erhvervsvirksomheder, i kommunen og af den enkelte borger. Indsatsen er sket gennem en årrække og den kan kun fortsætte hvis alle bidrager, også fremover, sluttede borgmesteren.

Klimaplan fremlagt
Under temaet »Sammen om en klimavenlig fremtid« løftede borgmester Jesper Greth ved åbningen af klimaugerne også sløret for, at Rebild Kommunes Klimaplan nu foreligger.

Han viste den frem i form af en lille folder, og man kan i øvrigt orientere sig om klimaplanen på hjemmesiden klimarebild.dk/vores-klimaplan

Åbningen af Klima Rebild foregik i Kino Revuen, Skørping, hvor der mellem to film om netop klimaet, var tale ved borgmester Jesper Greth, der her taler til publikum og til Folkebladet Rebilds lokaljournalist, der her viderebringer budskabet til alle kommunens borgere.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler