lørdag, juli 20, 2024

Mens snestormen rasede udenfor havde Sortebakkeskolens skolebestyrelse søgt sammen til forårets første skolebestyrelsesmøde

Nyt fra Sortebakkeskolen:

NØRAGER: Mens sneen slog uden for ruden, behandlede skolebestyrelsen både punkter, der var vejret værdigt og punkter, som var et lysegrønt forår værdigt.  

Første tunge punkt på dagsordenen var igen økonomien, som er en konstant udfordring. Skolens budget, på ca. 32 mio. kr., blev behandlet, og bestyrelsen bestemte med nogen tøven, at godkende dette – som det jf. folkeskoleloven er vores pligt, men med tøven, fordi det igen bliver et år, hvor hver eneste femøre skal vendes for at få en chance for at komme i nærheden af at undgå underskud. En tommelfingerregel i skoleverdenen siger, at man bruger 90% af budgettet på lønninger og 10% på drift, men da man allerede fra skoleårets begyndelse skal tage 8 mio. kr. ud til specialområdet, er økonomien presset.  

I forlængelse af dette gennemgik skolebestyrelsen også timefordelingen for skoleåret 23/24, som netop er skudt i gang. Herunder et valgfagskatalog for det kommende skoleår. Ni spændende valgfag er eleverne i skrivende stund ved at vælge imellem. I forbindelse med timefordelingen, har man også måtte skære støttefunktionerne til så de i langt højere grad varetages af pædagoger. Ligeledes har det været nødvendigt at reducere i antallet af ansatte.  

Heldigvis kunne elevrådet endnu engang give os nyheder, der kunne fungere som forårsbebudere. Ganske vist var den årlige skøjtetur til Aalborg samme dag blevet aflyst på grund af vejret, men elevrådet arbejder allerede nu målrettet frem mod den årlig og traditionsrige trivselsdag, hvor skolens elever på tværs af årgangene drager på stjerneløb. Dette gav anledning til mange rosende ord til skolens elever for at være inkluderende og imødekommende – dels på tværs af årgange, dels på tværs af almen og specialområdet. Skolebestyrelsen udvidede rosen til også at dække lærerne, som er med til at skabe denne fantastiske skolekultur.  

Elevrådet kunne også fortælle, at de har taget initiativ til at bestille lodsedler hjem, som i den kommende tid bliver solgt på gader og stræder. Elevrådet forventer at tjene en pæn sum på dette, og halvdelen går til en fond for udsatte børn, mens resten af beløbet går til forskønnelse af læringsmiljøet på Sortebakkeskolen. Således er de unge proaktive – når skolen og kommunes økonomi ikke rækker, så rejser man selv de midler, der skal til for at skabe fremgang.  

Det sidste punkt på den ordinære dagsorden var opfølgning på skolen ordblindepolitik. Det er et område, der de senere år har fået større og større bevågenhed, og nu også på kommunalt niveau. Sortebakkeskolen har en række initiativer, som fortsat er under udvikling, men en af de sikre vindere er de såkaldte cafe-arrangementer, som er for alle ordblinde elever. Dels er der mulighed for at udveksle tips og tricks; dels er der mulighed for at spejle sig i hinanden, og især de yngste elever har brug for forbilleder. 

Uden for dagsordenen kom fraværsreglerne kort op. Det er kommet skolebestyrelsen for øre, at der er tvivl om reglerne. Heldigvis er reglerne meget enkle. Hvis man ikke er syg, skal man komme i skole. Sker dette ikke, er skolen forpligtet til at reagere på det, evt. i samarbejde med kommunen. Betyder det, at det er umuligt at rejse uden for skolernes ferie? Nej, det er ikke forbudt, men bestemt ikke tilrådeligt. Der er en tydelig sammenhæng mellem fremmøde i skolen og udbytte af undervisningen.  

Således kunne skolebestyrelsen hæve mødet, som have været alvorligt, men konstruktivt, og vi kunne sætte os ud i de snehvide biler og langsomt liste hjem ad glatte veje.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler