torsdag, maj 23, 2024

”Rotteangreb” mod byens bagerforretning er lykkeligt slut

NØRAGER: Fredag den 3. marts var en ’sort’ dag for Helle og Peter Rask, Nørager Bageri. Man konstaterede, at der var  ubudne gæster i bageriet. Det var rotter. Alle vèd jo, at det er ubehageligt at få rottebesøg, men for et bageri – ja for enhver fødevarevirksomhed – er det noget af værste, der kan ske. 

Helle Rask lægger heller ikke skjul på, at ægteparret blev chokeret. – Vi vidste jo, hvad det ville betyde: En lukning af bageriet, indtil dyret eller dyrene var fanget og uskadeliggjort og at der derefter var foretaget en gennemgribende rengøring, var nogle af de udfordringer, der ventede,  siger hun.

Om selve konstateringen af rottebesøget fortæller Helle Rask: – Vi havde i nogen tid haft problemer med en elevator fra bageriet og op til butikken. Til sidst var den helt ’død’. En elektriker, som vi havde tilkaldt, kunne hurtigt fortælle, at en strømførende ledning var i stykker. Den var ikke knækket, men bidt over, fortalte han. Så var vi klar over, hvad det drejede sig om, og vi måtte omgåede lukke butikken.

Der blev også straks ringet til kommunen sådan, som reglerne påbyder. – Men da vi ikke fik nogen tilbagemelding i de næstfølgende timer, ringede vi igen og fik nu den besked, at den relevante medarbejder havde fri, og at der ikke ville ske noget før næste dag. Vi tilkaldte derfor det firma, som vi normalt har kontakt til, og de sendte straks en medarbejder, fortæller hun.

Selvom hele området i Nørager, hvor bageriet ligger, er plaget af rotter, så kom det alligevel som et chok for ikke bare Peter og Helle, men for hele byen, at netop denne veldrevne bagerbutik nu var truet. Og den videre proces blev fulgt med stor opmærksomhed. – Folk ringede og spurgte om, hvordan det gik, og hvordan vi havde det. Man var simpelthen så søde, fortæller Helle.

Jagten på rotter resulterede i, at der blev fanget fire. Den ene blev fanget af en hund, som en af medarbejderne fra skadedyrsbekæmpelsesfirmaet havde med, mens de tre blev fanget i fælder. Den forudgående undersøgelse blev foretaget på den måde, at der blev strøet noget mel på gulvet, og så længe, der her kom spor af rotter, måtte jagten fortsætte. Efter fangsten af de fire var der ikke længere spor af rotter.

– Men så kom turen til arbejdet med rengøring og desinfektion, og der opdager man lige pludselig, hvor meget udstyr vi har til rådighed. Men det psykiske pres er der fortsat. Vi tør næsten ikke selv tro på, at det er ovre. Når Peter går ned i bageriet ved midnat, har han det dårligt. Man kan nærmest blive bange for sit eget hus, siger Helle. – Her gør det godt med de varme bemærkninger, vi får fra borgerne. Det går lige i hjertet.

Der er da heller ingen tvivl om, at byens borgere glæder sig over, at man har en bagerbutik i Nørager, og at butikken igen kan åbne. Det er ingen selvfølge i dagens Danmark, hvor supermarkeder mere og mere overtager levering af også den service. Men anderledes er det i Nørager.

De gode produkter, som Nørager Bageri er leverandør af, er der opmærksomhed om. Hver morgen kan man ikke undgå at bemærke, hvordan håndværkere på vej til deres arbejde lægger vejen ind omkring bageriet. – Og så er byens øvrige forretninger også flinke til at gøre opmærksom på os, når deres kunder er inde at handle, og man mærker, at de skal hjem og have kaffe, føjer Helle til.

Forklaringen på, at et bageri kan leve i en by på ca. 1100 indbyggere skal nok findes i en kombination af, at Helle og Peter leverer en super kvalitet, og at de ikke holder sig tilbage for at yde en stor indsats i forhold til byens fællesskab. Ofte har Nørager Bageri vist sin opbagning bag byen ved f.eks. at sponsorere brød og kager til forskellige arrangementer i byen. 

Størst er det vel kommet til udtryk ved ’Kagens Dag’ hvert år i maj måned, hvor der er blevet leveret masser af kager, som derefter er solgt til byens borgere, vel at mærke på den måde, at de penge, der er solgt for går ubeskåret til børnecancerfonden. Det er typisk blevet il et sted mellem 15.000 og 20.000 kr., som foreningen har modtaget. Og på tilsvarende måde er der leveret gratis brød til en række lokale foreningsarrangementer, bl.a. byfesten.

En bagerbutik som den, man har i Nørager, er en vigtig brik i at gøre byen spændende for bosætning og dermed videre udvikling. Derfor er det vist et fælles håb, at ’rotteangrebet’ nu er overstået, og at krisen dermed er afsluttet. Her er det vigtigt, at byens borgere mener det alvorligt, når man er glad for sin bagerbutik. HUSK derfor: benyt bagerbutikken kvalitetsvarer og læg din handel lokalt!

Billedet viser, hvordan tilstrømningen var til ’Kagens Dag’ i 2016. Folk står i kø for at få en plads i Kig Ind, hvor bagerens kager kunne købes og nydes. Og sådan var det hvert år, der blev afholdt Kagens Dag. Og hvert år har det betydet en donation til Børnecancerfonden.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler