lørdag, juli 20, 2024

Skal samarbejdet med Gelenau være slut i 2024?

Vagn Gaarde, æresmedlem af
Det konservative Folkeparti

n REBILD: I forbindelse med at et snævert flertal (CVR) vedtog budgettet, valgte man at spare sølle 30.000 kr. for årene 2023 og 2024 på arbejdet vedrørende venskabsby-samarbejdet med Gelenau, men idet kommunen har modtaget et større beløb fra Gelenau Kommune på ca. 120.000 kr., som stammer fra et EU-tilskud til venskabsby-samarbejde, så kan arbejdsgruppen anvende disse midler de næste par år.

Yderligere har man så på byrådsmødet primo marts med igen et snævert flertal (CVR) vedtaget, at venskabsbysamarbejdet med Gelenau (som netop i år fejrer 750 års jubilæum) skal ophøre efter 2024.

Jeg har normalt stor respekt for kommunens byråd – og tiltro til, at man sætter sig godt ind i de sager, som man skal tage stilling til, men i dette  tilfælde nægter jeg at tro, at man har sat sig ordentligt ind i sagen. Jeg tror slet ikke, at man fatter, hvor mange mennesker fra hele kommunen, der på forskellig vis har haft glæde af dette samarbejde – og  hvor mange mennesker, der med en personlig indsats har bidraget til dette samarbejde. Ikke mindst var det skuffende, at et enkelt radikalt byrådsmedlem ikke i det mindste kunne undlade at at stemme. Så havde man nemlig ikke kunnet vedtage denne urimelige nedlæggelse!

Jeg vil gerne her kvittere for et godt debatindlæg i avisens sidste nummer ”Nej til Gelenau”, hvor Peter Hansen på bedste vis gør opmærksom på, hvor mange ting, man fremover vil gå glip af. Tak for det! Jeg håber, at det om 2 år vil lykkes at samle et flertal for bevarelse af venskabsbysamarbejdet med Gelenau.

Nu har Skørping Kommunes  indgåelse af  en venskabsbysamarbejdsaftale i 1996 aldrig været en blomst, som groede i Støvringpolitikernes have, og selv ikke den årlige busudflugt til Erzgebirge har haft deres interesse. Til gengæld er der skabt en forbindelse mellem Støvring Gymnasium og et gymnasium i byen Jaixing med 1.374  mill. indbyggere i det fjerne Kina, og dette samarbjde er blevet ophøjet til et venskabsbysamarbejde, – et samarbejde, som vi andre aldrig er blevet en del af.

Imidlertid vil jeg gerne slutte dette indlæg med at glæde mig over, at det omsider er lykkes at få skabt mulighed for, at Rebild Kommune via denne avis, kan nå ud til alle kommunens borgere – også dem, fra den østlige del af kommunen. Undertegnede har de sidste 10 år plæderet for, at denne sag skulle opprioriteres – og nu er det så lykkedes. 

Der skal her lyde et stort tillykke med det!

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler