lørdag, juli 13, 2024

Sortebakkehallerne er et velbesøgt spisested i Nørager

NØRAGER: Onsdag aften i sidste uge var sidste gang i denne sæson, hvor folk kunne nyde deres aftensmad i Sortebakkehallernes cafeteria. Det er en service, som hallen i en årrække har tilbudt hver anden uge i efterårs- og vintermånederne.  Og på denne sidste aften i denne sæson var tilslutningen helt overvældende. Ikke mindre end 230 deltog i spisningen.

Af Søren Christensen

Tilbuddet om at udvide aktiviteterne i Sortebakkehallerne med spisning er en idè, som halinspektør Jan Myrup fremkom med for nogle år siden. – Jeg syntes, at der var et behov for det her i Nørager, fortæller han og fortsætter:

– Og så har jeg en bestyrelse, der er meget udviklingsorienteret, og som straks var med på ideen. Det begyndte i ’det små’, men er efterhånden blevet en fast tradition hver anden onsdag aften.

Og det har vist sig at være en succes. Tilstrømningen har været støt stigende. Typisk kommer der vel 150-160 mennesker, men det er ikke usædvanligt, at der kan komme 180-200 mennesker. Men 230 på èn aften er helt ekstremt. 

– Cafeteriet kan rumme 120 gæster, og så har vi et ekstra lokale, hvor der kan være 20, fortæller Jan og fortsætter: – Men alle kommer jo ikke på én gang. Maden sættes frem fra kl. 17.00, og så er der ellers et normalt flow. Nogle kommer her, når de henter deres børn fra gymnastik i hallen, eller når de henter børnene i dagplejen. Andre kommer her direkte fra deres arbejde. 

Og så er der mange ældre, som benytter sig af vort tilbud. Og det synes jeg er rigtig fint i stedet for, at de skal sidde derhjemme alene, især naturligvis hvis man er enlig. Så er det bedre, at de kommer herud og spiser i selskab med andre. Og så er de også fri for selv at skulle lave mad på disse dage.

Medvirkende til den store opbakning er, at maden er god, at prisen er lav, og at man ikke skal tilmelde sig i forvejen. Der er naturligvis selvbetjening, men det passer godt ind i den uformelle stemning, der i øvrigt præger alt, hvad der foregår i hallen. 

Der er halinspektør Jan Myrup, der selv laver maden, og som sammen med sin datter, Rikke, står for betjeningen. – Jeg har altid godt kunnet lide at lave mad, og den store opbakning glæder mig, siger han.

Veludstyrede haller og kreativ inspektør
På mange måder er der sket en betydelig udvikling af Sortebakkehallerne i Jan’s ’regeringstid’. Ikke blot fik man den oprindelige hal udvidet med hal nr. 2, men i sommeren 2016 er den gamle hal blevet udvidet med en 65 kvm tilbygning, som bl.a. gav mulighed for at etablere et nyt køkken, en ny opgang og elevator. Og samtidig er cafeteriet renoveret og har fået et nyt industrikøkken.

I Jan Myrups optik er en hal ikke blot til sport, men kan og bør også være et samlingspunkt og et mødested for mennesker i mange forskellige relationer. Her kan afholdes udstillinger af f.eks. hunde og kaniner. Her kan Sortebakkeskolen afholde sine skolefester, dimissionsfester og andre aktiviteter, der kræver god plads, og her kan foreninger afholde deres store fester, f.eks. årets store julefrokost.

Køkkenfaciliteterne og cafeteriet er en vigtig del af Sortebakkehallerne, og det er som regel Jan, der selv står for madlavningen. Kun ved større arrangementer bliver der hentet hjælp udefra.

– Det forhold, at vi her kan tilbyde mad, har f.eks. været helt afgørende for, at f.eks. hundeklubber og kaninavlerforeninger har valgt Sortebakkehallerne til deres udstillinger

Men også for sportsaktiviteterne er cafeteriefunktionen af stor betydning. Sortebakkehallerne er nemlig jævnligt ramme om f.eks. gymnastik i weekenderne. Og her sørger Jan Myrup for forplejning, og deltagerne kan få lov til at sove på luftmadrasser i den ene hal.

Her er Jan Myrup i færd med at fylde fadene op i en næsten fyldt sal.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler