torsdag, maj 23, 2024

Fuldt hus af frivillige ildsjæle til årsmøde i Nørager

REBILD: Frivillige inden for mange genrer i Rebild Kommune er tilknyttet kommunens frivilligråd. Og netop meget af det arbejde, som udføres under frivilligrådets mange facetter, kom i fokus på årsmødet.

Af Jacob Søndergaard, lokaljournalist
I sin velkomst til årsmødet fortalte Lene Aalestrup (C), formand for Rebild Kommunes Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg, om nogle af de emner og rammer, der har været arbejdet under, og hun sagde her bl.a.:

– Kære frivillige: I har fået rigtig mange ting til at ske i det forløbne år, og nogle af foreningerne har haft besvær med at skaffe frivillige nok til jeres mange aktiviteter. Jeres fantasi og virkelyst har været mangfoldig og Frivilligrådet siger tusind tak for alle initiativerne.

Besparelser medførte ændringer i fordeling
Frivilligrådet har igen i år arbejdet med tildeling af § 18 midler. Kommunen varslede besparelser på 200.000 kr. Frivilligrådet som dog ikke var enige i besparelsen, tog fat på en ændring af fordelingsnøglen, således at foreninger med de største behov fik del af § 18 midlerne. Det Kommunale udvalg har siden godkendt den ændrede tildelingsmodel.

– Skulle det imidlertid vise sig, at metoden på den lange bane er uhensigtsmæssig, har Frivilligrådet aftalt at ændre proceduren igen. Frivilligrådet er stadig meget aktiv i samarbejde med FrivilligCenter Rebild.

FrivilligCenter Rebild er en paraply forening for alle foreninger i Rebild Kommune, og vi i frivilligrådet glæder os over de mange aktiviteter FrivilligCenter Rebild allerede har gennemført.

Foreningsguiden som er en grundig beskrivelse af den enkelte forenings virkelige aktiviteter ligger placeret på FrivilligCentrets hjemmeside og vil på sigt samkøres med Rebilds Kommunes foreningsoversigt, så alle borgere snart vil kunne orientere sig om alle foreningers aktiviteter og deres behov for frivillige.

FrivilligCenter Rebild hjælper meget gerne med foreningsbeskrivelserne giver råd og vejledning til alle typer af foreninger og har mødelokaler, der kan bookes uden afgift.

FrivilligCenter Rebild har i samarbejde med Røde Kors og Rebild Kommune etableret projektet ”Flere Med”, som er et projekt, der skal hjælpe borgere og foreninger med at få flere frivillige og flere medlemmer. En del af jer er allerede blevet kontaktet af projektet med bud på at indgå i et tæt samarbejde om udvikling af værktøjer, der kan skaffe frivillige, medlemmer og brugere. Frivilligrådet sidder i projektets styregruppe.

100.000 kr. til bekæmpelse af ensomhed
Frivilligrådet har afsat over 100.000 kr. til opstart af et projekt, som skal komme helt tæt på bekæmpelsen – ensomhed. Pengene skal bruges af de frivillige foreninger i samarbejde med Rebild Kommune.

Frivilligrådet glæder sig over, at der er kommet gang i projektet, og følger opmærksomt dets forløb.

I forbindelse med Frivilligrådets ønske om, at foreningerne skal have fokus på FN`s Verdensmål, er det med stor tilfredshed, at Frivilligrådet kan konstatere, at foreningerne har taget opfordringen til sig på bedste vis.

Frivilligrådet vil gerne anbefale, at alle vore foreninger og grupper melder sig ind under paraplyorganisationen FrivilligCenter Rebild.

Der er nationalt oprettet et Frivilligråd.dk som har kontor i Brovst. Deres opgave er at få etableret Frivilligråd i alle kommuner i Danmark. Der er p.t. kun 37 kommuner som har Frivilligråd.

Frivilligrådet vil bruge samarbejdet med Frivilligråd.dk til at kigge på lovgivningen vedrørende lokaletilskud og hvilke muligheder der bl.a. er for de frivillige sociale foreninger, med hensyn til at minimering af bankgebyr.

Frivilligrådet er nu aktive i Landspanelet for etablering af Frivilligråd landet over.

I årets løb har Frivilligrådet deltaget i dialogmøde med det kommunale udvalg, i Frivillig Fredag, der blev afholdt i Bælum på Skovpavillonen samt i Frivillig Festivalen på gymnasiet.

Frivilligrådet vil gerne takke vore samarbejdspartner for et godt og konstruktivt fællesskab og ikke mindst tak til alle jer frivillige.

Lene Aalestrup bragte afslutningsvis en særlig tak til frivilligkonsulent Ane Kjeldbjerg og til Jeppe og Lotte fra Sundhedsforvaltningen samt til sundhedsudvalget.

Alle genvalgt til frivilligrådet
Dernæst var der valg til Frivilligrådet. Alle, som var på valg, stillede op igen og blev valgt ind: Hans Rønnau, Gert Jensen, Mona Høegh og Elly Østergaard, samt suppleanterne Arne Jensen og Axel René Aubertin.

Efter et indslag fra »Frivilliggruppen – hjælp til ukrainere«, stod den lokale sangerinde, Rikke Bruhn, for aftenens musikalske indslag. Rikke fik skabt en fest – sammen med sin dygtige guitarist. 

På scenen var også Henrik Grøn, der modtog Initiativprisen sidste år, og sidst men ikke mindst bestod aftenen selvfølgelig også af god mad og tid til en snak om frivillighed og vidensdeling mellem de mange engagerede frivillige, der var til stede.

Kristen Buus, Øster Hornum – modtog Den Sociale Frivilligpris.

Frivilligpriserne
Vinderen af Den Sociale Frivilligpris blev Kristen Buus fra Øster Hornum. Borgmester Jesper Greth motiverede prisen, og sagde bla.: Kristen gør et enestående stykke frivilligt arbejde – både i omfanget af sin indsats og i sin fantastiske tilgang, hvor det aldrig handler om »noget for noget«. 

Kristen har været frivillig ildsjæl i langt over 25 år. Kristen gør så utroligt meget for alle i Øster Hornum. Han kører kirkebilen, han kører de ældre fra Birkehøj, når de skal på tur. Han holder naturparken Katbakken ved lige, og han arbejder for og med de unge i FDF.

Kristen organiserer også de ugentlige skubbeture med beboerne på Birkehøj, og de enlige i byen ved altid at de kan ringe til Kristen, hvis de har brug for hjælp til en praktisk opgave. 

Kristen er i den grad med til at skabe et godt liv for både unge og ældre i Øster Hornum. 

Fra indstilleren til prisen suppleres motiveringen med bl.a. dette:
Som nytilflyttet i Øster Hornum bliver man hurtigt klar over at være kommet til et lille bysamfund med idealer om samarbejde, samvær og livskvalitet for alle aldersgrupper. Det er også klart, at der er ildsjæle, som går forrest i dette fælles projekt, og her er Kristen Buus enestående, både i omfanget af indsats og i sin ligefremme tilgang, hvor det ikke handler om noget for noget – og da slet ikke om kontant belønning. Det er også bemærkelsesværdigt, at Kristen har været denne ildsjæl i mange år, altså både som erhvervsaktiv håndværker og nu som aktiv pensionist. Kristen fyldte 85 her i februar 2023.

Vinderen af Initiativprisen blev: 
Frivilliggruppen – hjælp til ukrainske flygtninge

Gruppen er indstillet til initiativprisen for alle de initiativer den har taget – og stadig tager – for at hjælpe de ukrainere, der for et års tid siden ankom til vores kommune.  Ikke mange andre steder finder man så meget hjertevarme og så mange ildsjæle på ét sted. Her er virkelig tale om et initiativ, der lever op til FN’s Verdensmål om social lighed, bæredygtig lokalsamfund og mental sundhed. 

Gruppen har afholdt dansk julehygge, ukrainsk julehygge og fælles madlavning. 

Der er blevet leget, hygget og lavet kreative aktiviteter med børnene og meget mere på den tidligere Borremose efterskole, hvor de ukrainske flygtninge har til huse.  

Og nu, hvor ukrainerne skal flytte i egne hjem, hjælper de frivillige dem med at blive etableret. 

Og også en opstart af frivillige caféer er i gang. Caféer, hvor de ukrainske familierne kan mødes – både med hinanden og med danskere.

De øvrige ni nominerede fik overrakt vin og chokolade – disse er: Annika Maria Hansen fra Aarestrup, Bente Lyndorff fra Naturvandrerne, Finn Nielsen fra Skørping Petanque-klub, June Veiss fra Foreningen Rødderne og de Ukraine-frivillige, Mogens Kornbeck Johansen fra De frivilliges forening, der holder sommerlejr for udsatte børn hver sommer, Møllevangens venner fra Bælum Ældrecenter, Nanna Kierkegaard fra Motionsholdet, Niels Aage Fladkjær fra Terndrup-Blenstrup-Bælum Seniorer, Teglgaardsmindes Venner fra Skørping.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler