tirsdag, april 23, 2024

Nyt lokalråd har konstitueret sig

Med en veloverstået generalforsamling trådte det nye lokalråd sammen for første gang for at konstituere sig.

Konstitueringen blev ret udramatisk og endte med, at Kim Hornbech overtog formandskabet fra André Jensen, mens Gitte Schrøder Madsen overtog næstformandspost. Endvidere blev Henriette Pedersen valgt sekretær. Øvrigt medlem af lokalrådet er Henrik Baade. 

Lokalrådets opgave er, at fordele de midler, som hvert år modtages fra kommunen. Alle foreninger og andre lokale initiativer er således velkomne til at søge støtte til projekter; se mere på Lokalrådet for Nørager og Rørbæks facebookside.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler