søndag, maj 19, 2024

Nyt vedrørende Nørager Minigolf

Af André Ellegaard Jensen, fmd. Nørager Borger- og Håndværkerforening

NØRAGER: Ca. på denne tid af året plejer minigolfbanen i anlægget at blive sat op. Som de fleste nok har bemærket, så er det ikke sket endnu. Det skyldes, at vi sidste år tog den beslutning, at den gamle bane havde haft sin sidste sæson – og forsøge at skaffe midler til en ny – og mere permanent bane.

Vi er desværre ikke i mål endnu med at skaffe midlerne til den nye bane – men der arbejdes ihærdigt på sagen. 

Borgerforeningen og Vedligeholdet, som står for opsætning og vedligehold af banen, har sammen besluttet at den gamle bane ikke bliver sat op igen – men i stedet afvente den nye – vi kender endnu ikke tidshorisonten for en ny bane – men der gives besked så snart noget mere vides.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler