onsdag, juni 19, 2024

Spar Nørager udvider og moderniserer

NØRAGER: Så sker der igen noget i Nørager. Byens Spar købmandsbutik er i gang med en udvidelse og en modernisering. 

Konkret sker der det, at 85 kvm af det nuværende lager lægges til butikken, og her indrettes en stor og moderne køleafdeling. Adgangen til den nye køleafdeling får man ved et fjerne butikkens nuværende mælke- og ostekølere. Hermed kommer den nye afdeling fuldt og helt til at fremstå som en integreret del af det samlede butikslokale.

Mens køleafdelingen herved får sin egne lokaler, så forbliver frostafdelingen i de lokaler, hvor den er nu. Dog får den mere plads, da de varer, der hører til køleområdet, naturligvis flyttes til den nye køleafdeling. Og frostafdelingen får helt nye frysere, der er forsynet med gennemsigtede låg. På den måde bliver der ikke blot plads til flere varer i frostdelingen, men butiksafdelingen får også et nyt look med de nye og moderne frysere samt hylder, der er forsynet med lys.

For kunderne betyder det, at man fra den nuværende afdeling for frugt og grønt vil komme til at træde ind i et stort åbent interiør med alt i kølevarer til venstre og alt i frost til højre. Og ved at benytte helt nye kølere og frysere, forlader man naturligvis det gamle system med benyttelse af freon. Med andre ord en solid miljøforbedring. Og hertil kommer så det ikke uvæsentligt, nemlig en energibesparelse.

Stort aktiv for byens udvikling
Købmand Søren Nielsen fortæller, at man samtidig vil benytte lejligheden til at byde på en række nye varesortimenter. Hvad disse bliver, afslører man først ved åbningen af de nye lokaler, der er fastsat til mandag den 8. maj. Indtil den tid, må kunderne affinde sig med lidt uro og støv på ”byggepladsen”, men til gengæld har man noget at glæde sig til, fortæller købmand Søren Nielsen.

Der er tale om et projekt, hvor der udvides og opgraderes for seks millioner kroner. Det er jo et vidnesbyrd om, at Søren Nielsen fuldt og fast har tillid til, at kunderne fortsat vil slutte op om butikken. Og det er samtidig et projekt, der vil gøre Nørager-butikken endnu mere spændende og kundevenlig. 

At købmandsbutikken har haft en afgørende rolle for byens udvikling, er hævet over enhver tvivl. Det at have gode detailbutikker i en by er afgørende for, at folk ønsker at bosætte sig her. Det kom også til udtryk, da initiativgruppen bag det nye boligprojekt Fruekilde præsenterede Nørager by for den kommende bygherre, John Østergaard fra Thise.

Da initiativgruppen efter en rundtur i byen var nået frem til drivhusene og præsenterede John Østergaard for den korte afstand til skole og idrætsfaciliteter, så lød hans bemærkning: ”Det er endnu vigtigere, at afstanden til købmanden er så kort. Her vil jo komme til at bo mange pensionister, og så er det vigtigt, at man har en købmand i nærområdet.”

Gode fritidsjobs for unge studerende
Nørager har da også i mange år været begunstiget af at have en dagligvarebutik med et meget bredt varesortiment. Og så er det samtidig en butik, der prismæssigt kan konkurrere med de store supermarkeder. Så det er ikke uden grund, at kundetilstrømningen har været og er meget stor. Og det drejer sig ikke alene om byens og den nærmeste omegns borgere, men her kommer også et væld af kunder længere væk fra.

_ _ _

Spar Nørager har ni fuldtidsansatte dygtige medarbejdere, men derudover har man en række deltidstilknyttede, bl.a. ung-medarbejdere, som her kan tjene en solid ’skilling’. I alt 25 personer er således på lønningslisten for tiden.

Søren Nielsen er født i Støvring, hvor han har haft sin opvækst, og hvor han startede sit arbejdsliv i det nuværende Meny i Støvring. 

I 1996 blev han ”hentet” til Nørager af Nøragers daværende dynamiske  købmand Finn Ovesen, der som bekendt senere blev dræbt af en psykisk uligevægtig ung person. Herefter det blev Søren Nielsen, der trådte til og overtog butikken i Nørager og fortsatte det flotte arbejde, som hans forgængere havde stået for.

Købmandsparret Søren og Tinne Nielsen betragter her butikkens flotte vinafdeling, som efter moderniseringen vil blive suppleret med en afdeling for specialøl.
Billedet viser købmandsbutikken i Nørager, der altid har stor tilstrømning af kunder, og som er en vigtig brik for byens nuværende og fremtidige udvikling.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler