tirsdag, april 23, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen 

Glimt fra trivselsdagen, som bød på orienteringsløb.

NØRAGER: Mens eftermiddagens forårssol skinnede blidt og behageligt på Sortebakkeskolens solide bygninger, søgte skolebestyrelsen sammen til april-mødet. Selv om vejret varslede forår og sommer i sigte, var der alligevel grå skyer på dagsordenen.  

Alvorligt – og derfor også central i diskussion stod analyse af skoleområdet i Rebild Kommune. Ja, ganske vist er det en analyse af skole og dagtilbudsområdet, men selv sagt er det skoleområdet, som betyder mest for Sortebakkeskolens bestyrelse. Naturligvis er vi også interessant i det man kunne kalde forsyningen, men dagtilbudsområdet har jo deres egne aldeles udmærkede bestyrelser, som tager sig af dette.  

Analysen blev offentliggjort før påske, og bestyrelsen havde således haft mulighed for at læse den – eller i det mindst i den. Det er et digert værk på 130 sider – sammen med endnu flere siders bilag; konklusionen er desværre, at uanset hvordan man vender og drejer analyse, så ligger der ikke en pose guld i gemmerne og blot venter på at blive brugt.  

Da der fortsat skal spares, lægger analysen op til en række besparelser, som direkte eller indirekte påvirker Sortebakkeskolen. Umiddelbart står Sortebakkeskolen ikke først for hug, idet den ikke nævnes i de mange forslag til lukninger; men indirekte berøres Sortebakkeskolen af alle de forslag, der ligger til besparelser på området; det være sig fx nye skoledistrikter, nye samarbejdspartnere eller besparelser i PPR. 

Endvidere blev det også diskuteret, at det er paradoksalt, at Rebild i forvejen har de billigste skoler i Danmark (beløb pr elev inkl. specialundervisning jf. KL (2021-tal)), men stadig skal vi spare på skoleområdet. Det virker ikke som en klog og langsigtet beslutning. 

Denne gang var det igen elevrådet, som kunne løfte humøret i skolebestyrelsen, og det skete ved en orientering om den veloverståede trivselsdag, hvor store og små havde været på orienteringsløb sammen. Trivselsdagen er efterhånden en fast tradition som store og små ser frem mod. Der var stor ros til arrangementet fra både elever, lærere, ledelse og bestyrelse i øvrigt.  

Desuden blev det drøftet om elevrepræsentanternes deltagelse i møderne sker på den mest fordelagtige måde; på bestyrelsesseminar i efteråret lærte vi, at nogle steder deltager elevrepræsentanterne ikke i hele mødet, men kun i dele af det. Imidlertid var der enighed om, at det fungerer bedst, at elevrepræsentanterne deltager i hele mødet, men vi vil løbende evaluerer det.  

Således sluttede endnu et møde i Sortebakkeskolens bestyrelse, som havde været noget af en rutsjetur i emner. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler