søndag, maj 19, 2024

50 års realeksamensjubilæum på Sortebakkeskolen

2023. Bagest fra venstre: Anne-Grethe Hansen, Karin Bundgård, Inge Poulsen, Finn Grøn Nielsen, Conni Rindsig Laursen, Lisbeth Jensen, Eva Broe Jensen, Ulla Bjørn, Bente Pedersen, Anne Marie Poulsen, Lis Vestergård og klasselærer Kirsten Mohr. Knælende fra venstre: Anny Petersen, Anette Møller Nielsen, Kirsten Olesen og Anders Teglskov.

NØRAGER: Stor var gensynsglæden, da 3. real A årgang 1970 var samlet til et forsinket 50 års realeksamensjubilæum på Sortebakkeskolen.

Coronaindskrænkninger og -nedlukninger havde været medvirkende til, at jubilæet først kunne holdes nu.

Sidst klassen var samlet var til 25 års jubilæet i 1995, og derfor blev dagen indledt med en rundvisning på Sortebakkeskolen, der i dag er noget større og ser noget anderledes ud, end tilfældet var i 1970.

Skoleleder, Gitte Rubæk, viste rundt i både de gammelkendte og de nye bygninger på sin særdeles velholdte skole.

Herefter var klassen sammen med klasselærer, Kirsten Mohr, sammen i hallens cafeteria. Her kunne minderne få frit løb, og der blev fortalt historier og vist medbragte fotografier fra hin svundne skoledage.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler