søndag, juni 16, 2024

Generalforsamling og konstituering i Nørager Borger- og Håndværkerforening

NØRAGER: Først og fremmest var der en stor glæde over, at 2022 var året, hvor man kunne vende tilbage til normalen, hvad angår aktiviteter i byen, lige fra byfesten i uge 24 til julens aktiviteter. Og dette med god opbakning fra hele byen. Der blev her rettet en stor tak til medlemmer, borgere og virksomheder for opbakningen i 2022.

Nørager Borger- og Håndværkerforening fyldte også 125 år i 2022. Det var oprindeligt planen med en fest for at markere jubilæet – men da jubilæumsdatoen lå tæt op ad julefrokosten i hallen – blev det hurtigt besluttet at slå de to fester sammen. Og det blev også til en god fejring i hallen i november 2022.

I beretningen rettedes også en stor tak til byens VedligeHOLD, som gør et stort stykke arbejde med at holde byen i pæn og ordentlig stand. Det ser godt ud – og det pynter, når de har været i sving. Der er stadig planer om udskiftning af minigolfbanen i Nørager Anlæg i samarbejde med Omsorgshjemmet, og der arbejdes ihærdigt på at skaffe midlerne til banens realisering. 

Bestyrelsen kunne også berette, at man gerne vil skabe øget synlighed omkring Nørager Borger- og Håndværkerforening og det arbejde, der udføres i foreningen. Derfor vil man i 2023 og fremover kunne se flere opslag og indlæg i medierne – både de trykte og sociale. Ligesom der arbejdes på at få en aktivitet mere ind i kalenderen i det sene efterår.

Der var genvalg af Henriette Pedersen til bestyrelsen. Gitte Schrøder Madsen blev nyvalgt til bestyrelsen, idet Stella Graversen ikke ønskede genvalg. Der blev rettet en stor tak til Stella for hendes arbejde i foreningen. Finn Christensen og Birgit Jensen valgtes som suppleanter.

Konstituerende møde
På det konstituerende møde 10. maj konstituerende bestyrelsen sig med André Ellegaard Jensen som formand, Gert Rubæk som næstformand, Henriette Pedersen som sekretær, samt Gitte Schrøder Madsen og Lasse Leth som menige medlemmer. Kristen Stagstrup er kasserer udenfor bestyrelsen.

Herudover var der planlægning af foreningens opgaver ved den kommende byfest, samt planlægning af Sankt Hans-arrangementet på dagsordenen ved dette møde. 

Bestyrelsen glæder sig til at dele årets aktiviteter med byens borgere – der vil få løbende information om arrangementerne.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler