onsdag, april 17, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen 

NØRAGER: Sommeren er over os – og det sammen er eksamensperioden. Sortebakkeskolens ældste elever knokler i disse dage med at sætte kronen på værket; et værk, som de sammen med deres dygtige lærere har arbejdet på de sidste ti år. 

I den travlhed, som hersker på Sortebakkeskolen, blev der dog fundet en rolig stund til at holde årets sidst skolebestyrelsesmøde. 

Først og størst på dagsordenen stod igen skolens økonomi. Der knokles hver dag med at nedbringe omkostningerne, og på det seneste er fx både længde og antallet af lejrskoler reduceret. Det er trange tider i branchen, men det er bedrøveligt, at der efterhånden er mere fokus på at spare end på at udvikle og forbedre undervisningen. Dog er det skolebestyrelsens overbevisning, at Sortebakkeskolens elever, lærere og ledelse klare disse udfordringer forbilledligt  alt taget i betragtning.  

På dagsordenen var tillige den store analyse af bl.a. skoleområdet, som Rebild Kommune lavede dette forår. Analysen viser tydeligt, at skoleområdet ikke rummer store, ubrugte ressourcer. Hvad der så skal ske, er endnu uvist, men det er sikker, at vi i bestyrelsen nøje følger udviklingen, og det samme gør lokalafdelingen af Skole og forældre, som er skolebestyrelsernes interesseorganisation.  

I den mere praksisorienterede ende af dagsordenen var et spørgsmål om Folkeskolelovens §16 E. Paragraffen giver skoler mulighed for at reducere det ugentlige timetal mod, at man til gengæld har to undervisere i klassen i et tilsvarende antal timer eller en anden god grund. Det har hidtil været en kommunal beslutning, men fra i år er det skolebestyrelserne selv, der træffer beslutningen. Sortebakkeskolens bestyrelse besluttede enstemmigt at fortsætte den nuværende ordning.  

Sidst under eventuelt blev der spurgt til den omdiskuterede Store Bededag. Det vil i 2024 være en fridag for kommunens elever, og de timer, som lærerne skulle have haft den dag flyttes ud over året. SFO’en vil dog være åben.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler