torsdag, juli 18, 2024

Bedre planlægning giver mere trygge borgere

Vikarer og faste medarbejdere kan nu tage en ledig vagt gennem det nye planlægningssystem SimplePlan. Oplevelsen er, at det går hurtigere med at få besat ledige vagter i syge- og hjemmeplejen og på ældrecentrene i Rebild Kommune med medarbejdere, som borgerne ofte kender i forvejen. Derfor bliver der brugt færre afløsere og eksterne vikarer.

Mindre system og mere fokus på borgerne
Jeanette Sagan, som er formand for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, har for nyligt været på besøg på en række pleje- og omsorgsarbejdspladser, blandt andet på Rørbæk Ældrecenter og på Haverslev Ældrecenter, hvor Hjemmeplejen Syd holder til. Dels for at tale med medarbejderne og dels for at møde nogle af beboerne på Rørbæk Ældrecenter:

– Jeg er som politiker og udvalgsformand meget optaget af, at borgerne oplever mindre system og endnu mere borgerrettet tryghed. Vi er opmærksomme på den problematik det giver, hvis borgerne har mange afløsere de ikke kender. Det er en udfordring som SimplePlan kan være med til at dæmme op for, siger Jeanette Sagan.

Bedre arbejdsmiljø
Hos Hjemmeplejen Syd i Haverslev er medarbejderne glade for det nye værktøj SimplePlan, forklarer deres leder Mette Kristiansen:

– Det er et dagligt værktøj, der letter os tidsmæssigt i at indkalde afløsere og det er nemt at håndtere. Arbejdsmiljømæssigt er det en lettelse for medarbejderne, at de kan tilgå de ledige vagter ”hjemme i stuen” gennem systemet og at vi dermed ikke forstyrrer dem unødigt.

Lige nu kan medarbejderne tage vagter på deres egen arbejdsplads, men planen er, at medarbejderne snart kan tage ledige vagter på tværs af for eksempel ældrecentre og hjemmeplejedistrikter.  

– Vi går snart over og arbejder på tværs i kommunen i akutte situationer og ”låner” hinandens medarbejdere, og planen er, at systemet skal blive klar også  til brug her i sommerferien, slutter Mette Kristiansen.

Jeanette Sagan i samtale med medarbejderen Mona som er planlægger i Hjemmeplejen Syd.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler