torsdag, juni 13, 2024

Udvalgsformand og tidligere borgmester Leon Sebbelin trækker sig fra politik

Skiftedag i den radikale byrådsgruppe i Rebild Byråd

Leon Sebbelin, formand for den radikale gruppe i Rebild kommunes byråd, har af personlige årsager besluttet sig for at udtræde af byrådet med udgangen af juli måned. 

Leon Sebbelin fortæller selv følgende om baggrunden for beslutningen: – Da min familiemæssige situation har ændret sig væsentligt med nye ansvar til følge, er det blevet tydeligt for mig, at dette ikke kan forenes med mit politiske arbejde, som kræver ualmindeligt meget i fritiden også. Jeg har valgt at prioritere min familie, og derfor ser jeg mig nødsaget til at udtræde af de mange politiske hverv og opgaver, som jeg har både bestridt og nydt gennem de seneste godt 21 år. 

Det bliver Michael Portefèe P. Lex, der træder ind i byrådet i stedet for Leon Sebbelin. Michael Portefèe P. Lex kommer med fire års erfaring med byrådsarbejde i Rebild Kommune fra 2014-2017 – den første periode, hvor Leon Sebbelin var borgmester. Michael Portefèe P. Lex været aktiv i flere bestyrelser i Radikale Venstre. Han er pt. også formand for Himmerlandskredsen.

Leon Sebbelin har de seneste halvandet år blandt andet varetaget formandsposten i den radikale byrådsgruppe, i Teknik og Miljø Udvalget og i Rebild Forsyning. Pia Elberg overtager formandsposten i den radikale gruppe. De øvrige opgaver forventes fordelt inden det ekstraordinære byrådsmøde d. 10. august. 

Leon Sebbelin har været byrådsmedlem uafbrudt de seneste 21 og et halvt år, så det er en stor arv, der skal løftes af de to radikale byrådsmedlemmer.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler