lørdag, juli 20, 2024

Beskæftigelsen er høj – men vi skal fortsat investere i fremtiden

På vegne af Det Konservative
Folkeparti i Rebild skriver
byrådsmedlem Mikkel Højsleth, formand for Beskæftigelsesudvalget

n REBILD: Rebild Kommune er et smørhul. På mange måder. Også når vi ser på antallet af borgere i beskæftigelse. Her ligger Rebild Kommune meget flot, hvis vi sammenligner os med alle de øvrige kommuner i Danmark.

Forklaringerne er flere, men vi har en masse gode borgere, gode virksomheder og en rigtig god beliggenhed til at pendle til arbejde. Den position skal vi udbygge ved at fortsætte udviklingen af erhvervsområder til både nuværende og nye Rebild kommune virksomheder.

Men kigger vi lidt længere ud i horisonten, så ser vi et arbejdsmarked der – i stort set alle sektorer og industrier – vil mangle kvalificeret arbejdskraft. Det hjælper heller ikke, at de kommende ungdomsårgange bliver mindre, og vi samtidig oplever vi flere og flere unge der mistrives, og som ikke får uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Et paradoks, som vi skal tage hånd om allerede nu.

Vi Konservative ser gode muligheder for, at private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlige virksomheder og Rebild Kommune i fællesskab laver en tidlig indsats, hvor unge i alle år af udskolingen præsenteres for de mange veje til fag og uddannelser, som de skal vælge allerede efter 9/10 klasse.

I beskæftigelsesudvalget har vi arbejdet på et initiativ, hvor unge i Rebild Kommune bliver inspireret til et godt uddannelses- og erhvervsvalg. Helt konkret ønsker vi at skabe en ’Ung-i-Rebild-uge’, hvor uddannelsesinstitutioner, erhvervsskoler virksomheder, interesseorganisationer, fagforeninger og andre interessenter kan møde de unge, og give synlighed på de mange muligheder der venter.

Ideen er, at både unge og deres forældre kan besøge en messe allerede når de unge mennesker går i 7. klasse. Og derved får et længere indløb, inden den første beslutning om uddannelses- og erhvervsvalg skal træffes i 9. eller 10. klasse.

For mulighederne er mange, og langt fra alle unge har lyst eller behov for en gymnasial uddannelse. Men den bliver stadig ofte valgt, fordi det måske er nemmest. Eller det er svært at overskue, hvilke andre muligheder der findes. 

Vi tror på den investering i en tidlig indsats vil komme tilbage mange gange. Især for de unge mennesker, som i stadig større har svært ved at finde sig til rette i livet.

Det klinger hult, vil kritikere og børnefamilier måske sige. For byrådet gennemfører jo besparelser i et uset niveau, hvor tilpasning af struktur på skoler og daginstitutioner er en nødvendighed, for at få kommunens budgetter til at hænge sammen.

Likviditeten i vores kommune er stadig stram. Og derfor er vi desværre nødsaget til at vente til 2024, før vi kan igangsætte ’Ung-i-Rebild-uge’. Men vi er meget optaget af, at investering i børn og unge ikke alene er en nødvendighed, det er også sund fornuft at investere i vores fremtid.

Og med dette initiativ forventer vi, at Rebild Kommune i fremtiden vil være et smørhul, også når vi ser på Rebild borgere i beskæftigelse.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler