onsdag, juni 19, 2024

Rebild Kommune retter oplysninger om Sundhedshuset i Støvring

Af Jacob Søndergaard,
lokaljournalist 

REBILD: I sidste uges udgave af Nørager Avis bragte vi en artikel om finansieringen af det igangværende byggeri af det kommende Sundhedshus i Støvring.

Oplysningerne havde som kilde, det offentliggjorte punkt på byrådets møde, som i første omgang var berammet til byrådets behandling – men det viser sig siden, at den omtalte sag allerede var løst, og at punktet ikke skulle have figureret på dagsordenen til byrådsmødet torsdag. Punktet blev således fjernet fra dagsordenen inden byrådsmødet.

I den anledning skriver Rebild Kommune denne forklaring:

– Der er helt styr på finansieringen af Sundhedshuset igennem den leasingmodel, som hele tiden har været planen. Problematikken, der bliver fremlagt i artiklen, blev løst. Sundheds- og Indenrigsministeriet har meddelt Rebild Kommune, at der ikke var problemer med at indgå leasingaftalen, da den opfyldte de forudsatte krav. Sagen skulle derfor ikke have fremgået af den udsendte dagsorden til byrådet.

Hvis man som borger ønsker at følge etableringen af sundhedshuset, har vi fornyelig lavet en side på rebild.dk, hvor man kan få et rigtig godt indblik i projektet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler