lørdag, juli 13, 2024

20 vilde heste passer naturområdet

DN-Rebild arrangerer nu en vandretur i Rise Skov, hvor heste er naturplejere.

REBILD: En flok hårdføre heste af racen Exmoor lever i det statslige naturområde Rise Skov ved Lindenborg Ådal, hvor de græsser året rundt. Her skal de blandt andet omdanne en tidligere juletræsplantage til et artsrigt overdrev med blomster og stor biodiversitet.

Staten købt naturområdet i sammenhæng med det eksisterende statslige naturområde Skindbjerglund. De to naturområder bliver til ét samlet landskab, hvor der vil være fuld offentlig adgang som i de øvrige statslige naturområder.

De er allerede i fuld gang med at gumle græs og små træskud, som over årene vil betyde, at området bliver holdt åbent. Det betyder på sigt, at der vil blive bedre vilkår for en lang række planter og dyr, der er afhængige af lys og hestepærer.

Det kuperede terræn og de yngre tætte nåletræsbevoksninger sikrer dyrene læ, ly og tørt leje hele året rundt. Selvom hestene langt hen af vejen kan klare sig selv, bliver der selvfølgelig ført tilsyn med at dyrene, har det godt. Kun undtagelsesvis og i helt særlige tilfælde, såsom et tykt lag sne, der gør det svært at finde føde, vil de få et tilskud af foder. 

Vandreturen ledes af sko-vrider Annette Strøm Jacobsen, der sidste år tiltrådte stillingen som skovrider ved Naturstyrelsen Himmerland. Hun bistås af naturvejleder Lars Wachmann i fortællingen om naturprojektet. 

/ JS

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler