torsdag, maj 23, 2024

Endnu mere biodiversitet ved Højris Mølle

Et EU-projekt vil øge biodiversiteten i det fredede område ved naturperlen Højris Mølle.  

Af Janne Hansen, DN Rebild 
Der bliver en større variation af blomster og andre planter. Der bliver et større udbud af mad til bier, sommerfugle og insekter – og det vil føre til, at fugle får flere insekter på menukortet. Med andre ord, der bliver endnu mere liv og biodiversitet ved Højris Mølle, som i forvejen er en fredet naturperle. Det er formålet med EU-projektet LIFE IP Natureman i området. 

Hvordan skal det komme til at ske? Over 80 interesserede borgere mødte op i de smukke omgivelser ved Skivum Krat i nærheden af Højris Mølle i søndags for at høre nærmere om, hvordan naturgenopretningen vil foregå i praksis. Det skete på et orienteringsmøde, som Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdelinger i Rebild og Vesthimmerland inviterede til i samarbejde med Rebild og Vesthimmerlands kommuner. 

Formanden for Danmarks Naturfond, Maria Reumert Gerding, præsenterede planen for hele området i det projekt, som fonden har arbejdet på siden 2017, og hvilke effekter på biodiversiteten, der forventes. Helårsgræssende kvæg skal forbedre biodiversiteten i det fine egekrat, på engen og i overdrev. Et areal på 90 ha bliver indhegnet med et ydre hegn, indre hegn fjernes, og der kommer færiste over Højrisvej. 

Landmand Andreas Lomborg, som har ansvar for de 10-15 kreaturer der går derude, forklarede, hvordan han sikrer dyrenes velfærd året rundt. Når der ikke længere er indre hegn på området, er dyrene frie til at vandre til de områder, som de har lyst til at græsse. 

Der var en ivrig spørgelyst blandt tilhørerne om blandt andet dyrene, hegnene, færisterne og begrebet urørt skov (der defineres som skov, hvor der ikke længere drives skovdrift). 

Den røde tråd i projektet er, at naturen får lov til at råde:   
– Det er vigtigt, at naturforvaltning drejer sig om at naturen prioriteres, og at vi mennesker kommer i den som gæster, sagde Maria Reumert Gjerding på mødet. Hun havde stor ros til kommunerne for deres indsats og samarbejdsvilje i forbindelse med projektet.

Arrangementet var lavet i samarbejde mellem Danmarks Naturfond, DN Rebild, DN Vesthimmerland samt Rebild og Vesthimmerlands kommuner.

Højris Mølle omfatter urørt skov, en mangfoldighed af blomster, svampe, insekter og fugle samt rislende vandløb. Foto: Janne Hansen.

Om projektet ved Højris Mølle

Formålet med projektet er at forbedre biodiversiteten på 90 ha ved Højris Mølle

Projektet gennemføres af Danmarks Naturfond, som blev stiftet af Danmarks Naturfredningsforening i 1967 i samarbejde med Rebild og Vesthimmerlands kommuner.

Projektet gennemføres som del af LIFE IP Natureman, et EU-projekt, som Rebild og Vesthimmerlands kommuner er med i.  

Projektet ved Højris Mølle blev igangsat i 2017.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler