torsdag, juli 18, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

Med skoleåret godt i gang og med en budgetforhandling i nærmest udsigt var det tid til sæsonens første skolebestyrelsesmøde. Det begyndte med en hurtig og meget fredelig konstituering; dels var der kommet ny formand for elevrådet, som der blev budt velkommen til; dels var det tid til at den siddende formand trak sig, da hans børn har nået en alder, hvor han ikke vil kunne genopstille til det kommende skolebestyrelsesvalg. En enig skolebestyrelse valgte derfor Peter Mark Nielsen til ny formand, mens afgående formand, Kim Hornbech, blev valgt til næstformand. 

Herefter blev det tid til den uendelige føljeton om skolens økonomi. Skolen har været i absolut spare-tilstand gennem længere tid som en del af en fælleskommunal spareøvelse. Sortebakkeskolen holder dermed sine budgetter, men er stadig underlagt kommunens krav om at spare og spare yderligere. Dette førte til en kort debat om, hvordan vi som skole og institution sparer på det mest skånsomme måde. 

Dernæst diskuterede bestyrelsen principperne for klassedeling og -dannelse. Inden eleverne begynder i nulte klasse, skal der dannes klasser, og ligeledes er der tradition for, at klasserne brydes op og dannes på ny i overbygningen samtidig med, at eleverne fra Haverslev rykker til Sortebakkeskolen. Endvidere opstår der en sjælden gang behov for at klassesamlinger eller -delinger uden for dette mønster. Principperne for dette har hidtil ikke været samlet i et sammenhængende princip, og dette skal nu ske. Bestyrelsen bakker enstemmigt op om, at klasserne skal sammensættes for at skabe gode og sammenhængende klasser, der giver alle elever de bedste muligheder for læring og trivsel. Bestyrelsen vil i efteråret arbejde videre med at formulere et sammenhængende princip.  

Sidste ordinære punkt på dagsordenen handlede også om økonomien – på skolen og i kommunen. Skolebestyrelsen brugte tid på at diskutere de økonomiske og praktiske udfordringer, som et kommende budget kan give, og der blev brugt tid på at tale om, hvordan et godt høringssvar skrives, så det bemærkes af byrødderne. En arbejdsgruppe blev nedsat til dette.  

Afslutningsvis havde bestyrelsen en kort snak om forventningerne til det kommende år, og således sluttede årets første skolebestyrelsesmøde i godt humør trods mørke skyer i horisonten. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler