lørdag, juli 13, 2024

Tørre tæsk fra Rebild Byråd til Nordjyllands Trafikselskab

Af: Jacob Søndergaard, lokaljournalist

REBILD: Et særligt punkt på sidste uges møde i Rebild Byråd var behandling af budgettet for Nordjyllands Trafikselskab (NT), som skal godkendes af samtlige kommuner i Nordjylland samt Region Nordjylland.

På byrådsmødet valgte flere medlemmer af byrådet at tage bladet fra munden og udtrykke sin uforbeholdning mening om NT’s oplæg til budget.

Økonomiudvalget havde på forhånd lagt op til at skærpe tonen, i forhold til årligt tilbagevendende stigninger i kommunernes bidrag til driften – herunder Rebild Kommunes bidrag, som »pludseligt« vil komme til at stige med 9,1 mio. kr. Det blev først og fremmest »for meget« for Økonomiudvalget, der formulerede nedenstående høringssvar, og på byrådsmødet markerede flere sig i debatten.

Fra debatten:
Peter Hansen (S): – Der skal ske noget nu, fra NT’s side, og vi må så se, hvad Rebild Kommune kan medvirke til for at gøre NT’s budgetter mere styrbare

Jeppe Ugilt (UP): – Det er årligt tilbagevendende den samme historie: I år skal vi hæve stemmen og blive endnu skarpere i vort svar til NT.

Jesper Greth (V): – Tilfældigvis fandt jeg et gammelt notat fra 2011, om man dengang hævede Rebild (Støvring’s, red.) bidrag med 3,0 mio. kr.

Pia Elberg (Rad.): – Når vi peger på NT, skal vi i Rebild Kommune også se indad. Der er flere børn i specialtilbud, og bliver situationen med folkeskolerne ændret, vil det sikkert også betyde mere kørsel.

Morten Lem (S): Vi skal bestemt se indad. I de 9,1 mio. kr. er der alene en meget markant stigning i kørsel for »skoleflex«.

Mads Holm Danielsen (Kons.): – Vi skal udøve konstruktiv kritik i forhold til det fremsendte forslag.

Flemming Larsen (EL): – Vi skal se grundigt på de lokale forhold.

Anna Oosterhof (V): – Der er flere børn til flexkørsel i forbindelse med specialundervisning. Vi skal også se på NT’s administrative omkostninger.

Konklusion: ØK’s forslag

Byrådet godkendte endeligt det høringssvar, som på forhand var formuleret af Økonomiudvalget:

– Rebild Kommune er utilfreds med de voldsomt stigende udgifter på grund af afledte effekter af udbud, øget kørselsbehov på flexskole, inflation mv. 

– Rebild Kommune ønsker sikkerhed for, at NT som trafikselskab tager medansvar for den økonomiske udvikling og optimerer egen drift herunder administrationsomkostninger med henblik på at minimere de kommunale tilskud

– Rebild Kommune ønsker, NT fremadrettet fokuserer på sikker bæredygtig drift fremfor dyre udviklingsprojekter 

– Rebild Kommune opfordrer NT til at analysere og justere udbudsprocesser med henblik på at undgå voldsomt fordyrende udfald som seneste udbud af flextrafikken 

– Rebild Kommune ønsker, at NT udviser rettidig omhu og bidrager proaktivt til den kommunale opgaveløsning på befordringsområdet 

– Desuden ønsker Økonomiudvalget et dialogmøde med NT´s direktør og bestyrelsesformand.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler