søndag, maj 19, 2024

Rebild kommune fjerner det frie valg for ældre! 

REBILD: Rebild kommunes Ældreråd kan ikke bakke op om de besparelsesforslag der er fremsat i basisbudgettet

I budgetforslaget foreslås alle klippekortsordninger og aktivitetstilskud fjernet.

Ældrerådet har netop afgivet høringssvar til det fremsatte basisbudget, som skal behandles af politikerne i de kommende uger.

Her foreslås klippekortordningerne fjernet – både for hjemmeboende og plejehjemsbeboere. Dette forslag har ældrerådet taget kraftig afstand fra.

Resultatet bliver, at den sidste frihed til selv at beslutte nogle aktiviteter, fjernes fra den ældre. Der bliver ingen besøg hos frisøren, på kirkegården eller en tur ud i naturen.

Ophold på plejecenter,  uden adgang til aktiviteter, vil være helt uacceptabelt og en alvorlig forringelse af livskvaliteten. Der er på nuværende tidspunkt kun afsat 15 minutter pr. beboer om ugen til aktiviteter, som kan anvendes samlet til en tur ud i det blå, en høstfest eller en julefrokost på plejehjemmet. En fjernelse, vil gøre opholdet på et plejehjem til ren opbevaring. Det er fuldstændig uacceptabelt, hvilket ældrerådet ikke kan bakke op om.

Ældrerådet kan heller ikke bakke op om, at rengøringsintervallerne ændres fra to til tre uger.

Rebild kommunes Ældreråd opfordrer byrådet til at fortsætte klippekortene, aktiviteters tilskuddene og rengøring hver anden uge.

Af Holger Pedersen, formand for Rebild Ældreråd

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler