lørdag, juni 22, 2024

Ældrerådet i Rebild kommune sender forslag til vurdering i Ankestyrelsen

På vegne af Rebild Ældreråd: Holger Pedersen, formand

REBILD: På årets sidste møde behandlede Ældrerådet Rebild kommune forslag til ændret kvalitetsstandard for træningsområdet. Ældrerådet fandt ændringerne i forslaget så begrænsende, at man ønsker Ankestyrelsens vurdering af forslaget i forhold til intentionerne i Sundhedsloven og Serviceloven.

Rebild Kommunes sundhedsudvalg havde fremsendt et 13 siders langt udkast til en ændret kvalitetsstandard for de forskellige genoptræningsprogrammer til høring i ældrerådet. 

Forslaget lagde stort beslag på rådsmødet. En gennemgående linje i forslaget om, at fremtidig genoptræning efter hospitalsindlæggelse og vederlagsfri træning samt vedligeholdelses træning i stor udstrækning, skal være hjemmetræning med lejlighedsvis vejledning af sundhedscenterets personale. Dette gav anledning til en omfattende drøftelse.

Ældrerådet finder disse indskrænkninger i træningsforløbet så omfattende, at forslaget nu er sendt til vurdering i Ankestyrelsen primært rettet mod intentionerne i sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86 stk. 1,2 og 4., hvilket rådet ikke mener, det er.

Ældrerådet afventer nu ankestyrelsens vurdering og forventer ikke, at Rebild Kommune vedtager og implementerer ændringsforslaget inden svaret foreligger.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler