torsdag, juni 13, 2024

Nye kræfter i bestyrelsen for Støtteforeningen for Nørager Friplejehjem

Både formand Gitte Rubæk og mangeårigt bestyrelsesmedlem Søren Christensen blev afløst af nye bestyrelsesmedlemmer.

Som tidligere omtalt her i avisen holdt Støtteforeningen for Nørager Friplejehjem ordinær generalforsamling den 20. januar. Her fungerede formanden, Gitte Rubæk, som dirigent, og hun aflagde beretning for det forløbne år.

 Det fremgik af beretningen, at en del af foreningens arbejde gik med at hverve frivillige til at bistå friplejehjemmet med aktiviteter som f.eks. at følge beboerne på gåture eller udflugter med friplejehjemmets egen bus. Der ydes også praksis hjælp ved indendørs arrangementer, hvor f.eks. Hans Troest jævnligt underholder med musik, eller hvor Sonja Larsen tager sig af gymnastik.

En særlig del af foreningens arbejde har bestået i at søge penge fra fonde m.fl. til indkøb af emner, som kan være til gavn for friplejehjemmes beboere. Her er det f.eks. lykkedes at erhverve en bus, som med frivillige som chauffører og guider giver mange udflugter ud i naturen.

Under valg til bestyrelsen meddelte Gitte Rubæk, at både hun og Søren Christensen ikke ville modtage genvalg. Det lykkedes hurtigt at finde to andre til at indtræde i bestyrelsen, nemlig tidligere borgmester Poul Larsen og tidligere plejehjemsleder Tove Husum med Sys Pedersen som suppleant.

Efter generalforsamlingen var Erik Ugilt fra Volstrup indbudt til at fortælle om Nørager by, som den var, da Erik kom hertil sammen med sine forældre, hvor hans far havde overtaget en dyrlægepraksis. Det blev en spændende fortælling om Nørager i 1960’erne, hvor Erik Ugilt kunne fortælle detaljeret om de forskellige virksomheder og de udviklingsinitiativer, som aktive borgere tog initiativ til. / JS

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler