lørdag, juli 13, 2024

Nørager Pensionistforening bliver til Nørager Seniorer

NØRAGER: Nørager Pensionistforening har afholdt årets generalforsamling i Kig-ind, hvor formanden Finn Christensen aflagde beretning om årets gang i foreningen, hvor der i de fleste tilfælde er pæn tilslutning. 

Derefter var det tid til fremlæggelse af årets regn-skab, og begge dele blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsatte et forslag til ændring af foreningens navn, således at det fremover skal være ”Nørager Seniorer”. Dermed ville man ligne de øvrige foreninger i Aalborg-kredsen. Forslaget blev vedtaget, men det kan ikke træde endelig i kraft, før det har været forelagt på en ekstraordinær generalforsamling, som finder sted i april måned.

På grund af stigende priser foreslog bestyrelsen, at kontingentet fra og med dette år skulle være 120 kroner pr. person, og det blev vedtaget uden modforslag.

Valgene blev hurtig overstået, idet der var genvalg på alle poster.

Under det efterfølgende kaffebord orienterede Døstrup Turist om forskellige ture i løbet af året, hvoraf den første tur går til Skagen i starten af maj måned.

Eftermiddagen sluttede med optræden af Rikke Bruhn Grøn fra Skørping.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler