torsdag, juli 18, 2024

»Den kan du vist ikke engang søge ind til postvæsenet med«

Lokalhistorisk Forening i Ravnkilde har holdt sin årlige generalforsamling. Efterfølgende denne del af mødet havde foreningen indbudt Christian Ladefoged, Ravnkilde, til at fortælle om personlige erindringer gennem et lang liv.

Formanden Karen Bjørn bød velkommen til de i alt 40 fremmødte, og forsamlingen valgte Søren Munk til dirigent.

Året der gik – og fremover
Helene Degn gennemgik formandens beretning og fortalte om det forgange års begivenheder, bl.a. besøget i Regan Vest. Helene Degn nævnte en mulig sommerudflugt i juni, som ikke er endelig bestemt samt årets Åbent Hus, der er fastsat til søndag d. 29. september.

Fra lokalarkivet – og økonomi
Helge Gårn fortalte om besøg i arkivet, på arkivets hjemmeside og på facebook Om nye billeder og om arkivets samlinger.

Helge Gårn gjorde endvidere rede for Lokalarkivets økonomi og fortalte bl.a., at kassebeholdningen er skrumpet en smule, efter bestyrelsens beslutning om at give »Børneuniverset« en økonomisk håndsrækning på 50.000 kr. foruden, at  der nu og fremover, foreløbigt også er en årlig huslejeudgift på 15.000 kr. at betale.

Genvalg og nyvalg
På valg til bestyrelsen var Erik Jensen, Knud Nørgaard og Helene Degn. De to sidstnævnte blev genvalgt, mens Lisa Sørensen blev foreslået og valgt i stedet for Erik Jensen. Som revisorer genvalgtes Per Bjørn og Finn Jensen.

Erindringer fra et langt liv
Efter kaffepausen var det Chr. Ladefogeds tur til at underholde forsamlingen med sine erindringer fra et langt liv i landbrugets tjeneste. Christian indledte med at fortælle om sin bedstefar, der bl.a. stod bag oprettelsen af Ravnkilde Mejeri (1904-1970). De 40 fremmødte fik et indblik i mange interessante og sjove oplevelser, Christian havde som barn hjemme på gården, som skoleelev, først i Ravnkilde Gamle Skole med skolegang hver anden dag, og siden Solhverv, hvor det pludselig blev 6 dage om ugen, han skulle af sted. Det var også her, han fik sin realeksamen. Gymnasiet lokkede derimod ikke Christian. Han valgte landbruget og kom ud at tjene ved flere gårde, inden han kom på landbrugsskole og blev fuldbefaren landmand.

Den kan du vist ikke engang søge ind til postvæsenet med!
Christian Ladefogeds mange gode historier var båret af både humor og beskedenhed, bl.a. en sjov fortælling vedr. hans soldatertid, som han i øvrigt ikke fandt var nogen epokegørende oplevelse. Da han skulle have sin soldaterbog udleveret, var det med beskeden: »Den kan du vist ikke engang søge ind til postvæsenet med«.

Forsamlingen sagde tak med store klapsalver for et interessant foredrag, og formanden sluttede mødet med en tak til forsamlingen for et fint fremmøde. / JS

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler