søndag, april 21, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen: Elevrådet vil nytænke trivselsdage

Mens foråret har ramt kalenderen og så småt overvejer også at ramme vejrudsigten, blev der indkaldt til skolebestyrelsesmøde på Sortebakkeskolen. Ledelse, medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter og forældrerepræsentanter søgte derfor sammen omkring dagsordenen.

Af Kim Hornbech
NØRAGER: Først var der en kort redegørelse for skolens økonomi, som vanen tro, ikke just var opløftende. Hver eneste krone er blevet vendt og drejet, uden at det har gjort andet end netop at holde skindet på næsen. Regnskabet for 2023 er endnu ikke helt færdigt, men der forventes et acceptabelt resultat – alt taget i betragtning.

Ovenpå de nedslående nyheder fra økonomien var elevrådet heldigvis klar med mere opløftende nyheder. Først kunne de berette at de på eget beskub er gået i gang med at planlægge en renovering af skolens vandrehal. De har allerede skaffet en del materialer og arbejder flittigt på at fremskaffe resten.

Endvidere er elevrådet også godt i gang med planlægningen af den traditionsrige trivselsdag, som elevrådet hvert år afholder. Imidlertid har elevrådet planer om at nyfortolke dagen, og bestyrelsen ser med begejstring frem til at høre mere om dagen.

Elevrådet havde imidlertid også været i kontakt med sit bagland om flere problemstillinger, som trænger sig på. Dels har undervisningsministeren efter at have lovet at sætte folkeskolen fri sendt en række anbefalinger ud til folkeskolerne. Efter at det politiske ønske længe har været en ukritisk digitalisering af folkeskolen, er de politiske vinde nu vendt, og computerne skal nu delvist ud af undervisning. Dette diskuterede skolebestyrelsen, og der var bred enighed om, at computeren i klasseværelset giver en række udfordringer såvel som en række fordele. Derfor er det vigtigt at forholde sig til dette – som elev, som lærer, som skole – og ikke mindst som forældre.

I forlængelse af dette fortsatte diskussionen om kvalitet i undervisningen, hvilket har været et tilbagevendende tema på skolebestyrelsesmøderne hen over vinteren. Herunder også lektier og deres betydning og indvirkning på læring og læringsmiljø. Skolebestyrelsen havde en spændende diskussion, om de udfordringer som nye elevtyper – og nye forældretyper sammen med en øget digitalisering i klasseværelset stiller.

Sidst var der en kort orientering; først om den nye tildelingsmodel, som blev vedtaget på seneste byrådsmøde. Det er endnu ikke helt klart, hvad det betyder for Sortebakkeskolen, men skolebestyrelsen vil følge det nøje. Endvidere er det blevet kommunalt bestemt at målgruppebeskrivelsen; dvs. beskrivelsen af specialtilbuddens målgrupper ikke ændres for Sortebakkeskolen, og at det dermed kun indirekte på Sortebakkeskolen, at Læringscenter Himmerland lukkes.

Orienteringen indbefattede også, at der nu har været afholdt skolekoncert for sidste gang, da det er et kommunalt initiativ, som spares væk. Koncerten blev karakteriseret som en ’fed oplevelse’ for store såvel som for små, og vil derfor blive savnet.

Foranlediget af de tragiske skolesager, som pressen på det seneste har beskrevet, blev der sidst orienteret om, at Sortebakkeskolen – sammen med kommunens øvrige skoler har en beredskabsplan. En sådan plan er selvsagt udarbejdet med en forhåbning om, at den aldrig kommer i brug, men ligger parat, hvis behovet skulle opstå. Endvidere vil skolebestyrelsen i løbet af foråret gennemgå ordensreglerne for at sikre at de tager højde for alle eventualiteter.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler