lørdag, juli 13, 2024

Årsmøde i Lokalhistorisk Forening for Nørager om Omegn

Flot fremgang på mere end 20 nye medlemme

Onsdag den 20. marts afholdt Lokalhistorisk Forening for Nørager og Omegn deres årlige årsmøde. Formand André Ellegaard Jensen kunne byde velkommen til de knap 30 fremmødte medlemmer. Til dirigent for årsmødet valgtes arkivleder Orla Kastrup Kristensen. 

NØRAGER: I beretningen fortalte formanden blandt andet om sidste års udflugt til Marinemuseet i Aalborg, hvor deltagerne fik en spændende rundvisning, om påbegyndelsen af et nyt emne til medlemsfolderen – Historien om Sortebakkeskolen, herudover også om de mere end 20 nye medlemmer, der blandt andet er kommet til ved deltagelsen på Nørager Byfests markedsdag. 

Der blev også fortalt om to vellykkede og velbesøgte arkivaftener med fortællinger fra Nørager og Store Binderup. Arkivlederen kunne supplere med at fortælle om de forskellige ting, der arbejdes med i arkivet for tiden, bl.a. gennemsyn af arkivalier, sætte navne på skole- og konfirmationsbilleder, digitalisering af afleverede scrapbøger, samt besvarelse af diverse forespørgsler på arkivalier.

Efter beretningens godkendelse, aflagde kasserer Kristen Stagstrup regnskab – der blev ligeledes blev godkendt af årsmødet. 

To nye æresmedlemmer
Til årsmødet havde bestyrelsen indstillet at udnævne to nye æresmedlemmer, der begge på flittig vis har udført et stykke arbejde for arkivet og foreningen gennem mange år. 

Årsmødet godkendte bestyrelsens indstilling om at udnævne Grethe og Søren Christensen som nye æresmedlemmer. Grethe var i 16 år arkivleder, og Søren var i en årrække forfatter på den årlige medlemsfolder. 

Valg til bestyrelsen
Kirsten Mohr, Jens Peter Knudsen og Knud Møller Jensen blev alle genvalgt til bestyrelsen. Frank Pedersen og Gunnar Dalum genvalgtes som revisorer.

Det nye logo
I 2023 fik foreningen et logo, kreeret af Lissy Edstoft Carlsen fra Gammel Nørager. Hun fortalte på årsmødet om tankerne bag designet, en gyngestol, der kan lede tankerne hen på historiefortælling, samt refleksion og historiens og tidernes gang. 

Fortællinger fra Ravnkilde sogn
Helge Gaarn, der oprindeligt er født i Nørager, men som nu i mange år har boet i Ravnkilde, og er arkivleder der, havde taget en række fortællinger med fra hele Ravnkilde Sogn, lige fra godsejeren på Nørlund Slot, der samlede på store biler, over en gammel mordsag fra Lille Rørbæk fra 1871, til en smed fra Nysum, der havde, mildt sagt, et voldsomt bøvl med at få skoet en hest. Krydret med anekdoter, samt video- og lydklip, fik medlemmerne i Nørager en underholdende tur i Ravnkilde Sogn.

Aftenen sluttedes af med en omgang kaffehygge, samt mulighed for at snuse i arkivalierne.  /HF

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler