lørdag, juli 20, 2024

Flygtningeforeningen i Nørager går på pause

NØRAGER: Da »Foreningen for integration af flygtninge i Nørager« blev oprettet i 2014, var der ca. 100 flygtninge på egnen at tage sig af. Men siden er langt de fleste af dem flyttet til andre byer rundt om i landet, fordi de har fået arbejde der. De er således blevet integreret i det danske samfund, og Nørager-foreningen har dermed opfyldt sit formal, kunne formanden, Ellen Christine Vestergaard Ladefoged konstatere på generalforsamlingen for nylig.

Derfor har bestyrelsen vedtaget at sætte foreningens aktiviteter på pause, indtil der måske kommer nye flygtninge til Nørager-egnen. Foreningen fortsætter dermed i en vente-position.

Beslutningen blev godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, der blev holdt i medborgerhuset Kig Ind i Nørager. Her opfordrede formanden, Ellen Christine Vestergaard, Nørager, alle medlemmer til at give besked til bestyrelsen om evt. nytilflyttede flygtninge. Så vil foreningens aktiviteter blive taget op igen. 

I sin formandsberetning oplyste Ellen Christine Vestergaard, at der nu kun er en enkelt syrisk familie tilbage i Nørager. Sammen med en familie fra Eritrea henvender de sig selv til formanden, hvis de skulle få brug for hjælp. De ukrainske flygtninge på egnen klarer stort set sig selv.

Blandt foreningens aktiviteter i 2023 var der et par udflugter, hvoraf den ene gik til Hjerl Hede, der var en meget stor succes. De fleste deltagere kunne ikke blive færdige med at opleve den gamle landsby. Senere var der en grill-aften for ukrainere hos et bestyrelsesmedlem privat. En juletur i meget koldt vejr gik til Den gamle by i Aarhus. Her deltog flygtninge fra Ukraine og Congo.

Foreningens kasserer, Inge Lise Hemmingsen, Nørager, gennemgik regnskabet for 2023, der sluttede med en kassebeholdning på ca. 10.000 kr. efter et tilskud på 5.000 kr. fra Lions Rebild. Kassereren oplyste, at i 2023 har 59 medlemmer indbetalt kontingent, men da rigtig mange af flygtningene også var medlemmer, er medlemstallet dalet i takt med deres fraflytning.

Generalforsamlingen godkendte et uændret kontingent på 75 kr. for 2024, men det opkræves kun, hvis foreningen må genoptage sine aktiviteter og derfor får brug for en øget arbejdskapital.

Til bestyrelsen genvalgtes Henrik Bønlykke, Aars, og Marian Kjølhede Ravn, Nørager, hvoraf sidstnævnte fungerede som dirigent for generalforsamlingen. Endelig blev Vivi Møller, Nørager, genvalgt som revisor for foreningen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler