torsdag, maj 23, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

Af Kim Hornbech,
næstformand, skolebestyrelsen på Sortebakkeskolen.

Mens foråret så småt har bidt sig fast – i hvert fald i dagtimerne, så er slutspurten så småt også sat ind for årets afgangsklasser på Sortebakkeskolen. I denne ånd søgte skolebestyrelsen også sammen til et af skoleårets sidste møder. Endvidere var der også indkaldt til valgmøde.

Første punkt på dagsordenen var vanen tro skolens økonomi, og da tommelskruerne have været på i sidste regnskabsår, var der et lille overskud i sidste regnskabsår. Det er imidlertid ikke er sikkert, at pengene bliver på skolen. Byrådet tager stilling til dette på næste møde, og vi krydser fingre for de penge, som er opsparet på Sortebakkeskolen bliver på Sortebakkeskolen. Der er nemlig i høj grad behov for alle de midler, da vi ser ind i et år, hvor skolen ganske vist har stort set samme økonomiske ramme, men til gengæld overtager en række udgiftsposter.

Heldigvis kunne elevrådet bringe bedre nyheder. Først og fremmest handlede det om evalueringen om trivselsdagen, som var forløbet rigtig godt; elevrådet havde udført er fremragende arbejde med at forberede den; der var forrygende gennemførsel af dagen, og tilmed havde vejret endda vist sig fra sin pæneste side.

Elevrådet arbejder sideløbende videre med en renovering af vandrehallen, som efterhånden trænger til en ansigtsløftning. Men da der fattes penge i systemet, arbejder elevrådet med alternative metoder. Skolebestyrelsen følger med interesse og begejstring dette arbejde. 

Dernæst fulgte en orientering om timefordelingen for næste skoleår. Der bliver en lille reduktion af elevernes samlede timetal inden for undervisningsministeriets ramme. Til gengæld kommer der flere to-lærere-timer, hvorfor både forældre- og medarbejderrepræsentanter nikkede anerkendende til ledelsen orientering.

Sortebakkeskolen har endvidere arbejdet frem imod et øget samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars. Det er muligt at lave et EUD 8/9-forløb, og det betyder, at elever, som sigter efter en håndværksmæssig uddannelse, tidligere kan begynde med tekniske skole og få en del af sin udskolings-undervisning på en erhvervsskole.  Skolebestyrelsen ser med spænding frem mod dette.

Dagsordenens sidste ordinære punkt blev også det tungeste. Skolebestyrelsen behandlede skolens ordensregler, som ikke er blevet opdateret de seneste år, og det er der nu anledning til. Dels var der brug for en opdatering og modernisering af sprogbruget; dels var der behov for en opstramning. Den såkaldt sen-modernitet med unge, som over hele landet skaber larm i klasseværelset og udfordrer lærerens autoritet, er også i nogen grad kommet til Sortebakkeskolen.

Undervisningsministeren har i den forbindelse slået på tromme for mere eftersidning, hjemsendelse og tvungne skoleskift. Derfor er det også en problematik, som skolebestyrelsen må forholde sig til. Det er vigtigt at opretholde en god skolekultur, som giver plads til læring og samvær, og derfor bakkede skolebestyrelsen også op om at arbejde videre med dette.

Sidst var der valgmøde for skolebestyrelsen; fra 1. august begynder en ny periode, og halvdelen af skolebestyrelsen er på valg. Nye kræfter har meldt sig til at erstatte bl.a. undertegnede, da jeg ikke længere er opstillingsberettiget. Det har været en særdeles spændende tur, men efter 12 år i skolebestyrelsen er det godt, at nye kræfter tager over.

Glimt fra den særdeles vellykkede trivselsdag.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler